Muzika


Festivalio „Muzikos ruduo“ baigiamajame koncerte Vilniaus rotušėje (spalio 15 d.) nuskambėjo kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys „Hado zona“. Jo premjera įvyko dar 2021 m. lapkritį Blaibache (Vokietija) esančioje požeminėje koncertų salėje, o šį rudenį į Hado gelmes nusikelti galėjo ir lietuvių klausytojai. Kūrinį atliko šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ nariai: Artūras Kažimėkas (klarnetas), Simonas Kaupinis (tūba), A...


Vos prieš mėnesį praūžė glamūrinis naujojo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezono atidarymas „alia skala“, nubeždžioniautas iš Romulo ainių krašte kasmet gruodžio 7 d. vykstančios tuštybės mugės, bei pseudoautentikos kupini 5 naujojo „Rigoleto“ spektakliai, kai – perfrazuojant žinomą klasiką – kažkas pašvinko operos valstybėje. Švinkienos kvapas pasklido šių metų spalio 12-ąją per eilinį, arba &bd...


Rudens kultūrinių renginių pasiūla, kasmet užliejanti it tvanas, rodos, nebestebina: koncertai, spektakliai, knygų pristatymai, parodos, festivaliai, ritualiniai sezono atidarymo renginiai... Dalis šios produkcijos tarpsta hermetiškame inde – nenutolsta nuo besikartojančių ir atpažįstamų komercinių strategijų, rinkodaros triukų. Tačiau toks vienašališkas apibendrinimas, žinoma, netaikytinas visam kultūriniam segmentui. Norisi išskirti keletą mažiau rėksmi...


Mergaitė sėdėjo ant kėdės supynusi kojas. Salėje užtemo šviesos. Staiga prasiskleidė užuolaida. Aišku, kad raudona.   Man patinka garsas, nes jis išjudina mano vandenį. Kas buvo užsistovėję, susiteliūskuoja. Vienoje pasakėčioje teigiama, kad tik nusistovėjus drumzlėms, gali pamatyti dugną. Kokia ten paslaptis nuskandinta. Ar ieškau garso, kad tik nepamatyčiau tos paslapties? Kad tik drumzlės nenusėstų. Noriu teliūskuotis, teliūskuotis. Kai užgroja „Pr...


Lietuvoje, kaip ir Vakaruose, vasarą muzika palieka did­miesčius ir išvažiuoja į provinciją, tik ne atostogauti, o toliau dirbti, mat muzika neturi atostogų. Bet jai irgi reikia pakeisti aplinką, tad ji apsistoja vienuolynuose, mažų miestelių bažnyčiose, dvaruose. O garsūs atlikėjai nesibodi dideles sostinių koncertų sales iškeisti į kamerines provincijos erdves. Kartais jie tas pačias programas tiesiog perkelia iš vienos erdvės į kitą (plg. šiemetinį Andriaus Žla...


Po dviejų Vilniaus festivalio koncertų   Šį pamąstymą, netelpantį į recenzijos žanrą, įkvėpė du atsitiktinai aplankyti Vilniaus festivalio koncertai: And­riaus Žlabio fortepijoninis rečitalis (dvigubas rečitalis, nes jo metu vienas atlikėjas grojo vieno kompozitoriaus – Johanno Sebastiano Bacho – muziką) ir prancūzų baroko ansamblio „I Gemelli“ pasirodymas (kitur jis pristatomas kaip šveicarų, nors iš tiesų jį reikėtų vadinti tiesiog tarpta...


× Greta Ambrazaitė Dominykas Niaura baigė filosofijos studijas, dirba „Jaunimo linijoje“, yra kino kritikas, multiinstrumentalistas. Prabėgo nemažai laiko nuo grupės „Arklio galia“ CD „Vienas rimtas“ (2008), kuriame grojo būgnais, iki naujausių, šiemet pasirodžiusių autorinių projektų: „Suicideoscope“ („Scope“) ir „Transactions“ („The Common Pitfalls of Fraud and Infatuation“). Visa jungiantis leitm...


Tykus balto popieriaus sniegas rašančiojo vaizduotėje kaskart atsiveria tarsi pažadas išminti dar nepramintą mintijimo brydę lėtai žingsniuojant girgždančiu reikšmių ir sakinių ledu. Kažkur tolumoje girdėti atpažįstami garsai, motyvai, leitmotyvai, kuriuos ir vėl bergždžiai bandai prisijaukinti kategorijomis, struktūromis, galop pusiaukelėje pėdas ima semti it akivaras atsivėręs interpretacijų sūkurys – taip ir lieki plūduriuoti šaltose srovėse, o garsai lieka g...


Lietuviškojo charakterio atspindys Birštono džiazo festivalio scenoje   Džiazas visuomet toks, koks yra jį kuriantis žmogus. Nes šis žanras sudaro sąlygas atsiskleisti, o pasislėpti ir apsimesti jame nėra kur. Galima ką nors kopijuoti (beje, kalbėjimas skolintomis frazėmis taip pat šį tą sako apie žmogų), bet džiazo atlikėjo uždavinys yra būti kūrėju, nepriklausomai nuo pozicijos ansamblyje. Kiekvienas grupės narys scenoje išgyvena improvizacinio solo ak...


Eksperimentinis džiazas Jacko Kerouaco „Kelyje“   Filmo „Kelyje“ (rež. Walteris Sallesas, 2012) kadras   Kiekvienas kultūrinis judėjimas savo genetinį kodą įkūnija skirtingose medijose. Vienos srovės muzikos ir literatūros kūriniai yra apriboti netapačiomis išraiškos priemonėmis. Nepaisant to, jie imituoja vieni kitų turinį tiek tematiniais, tiek naratyvo aspektais. Pasitelkdami tapačias kompozicines technikas kuria formalias ar stilistines vie...