Muzika

Raimonda Žiūkaitė. 26:2=13!

2016-11-30 20:11:16

Tarptautinis aktualios muzikos festivalis „Gaida“   „Gaida“ prabėgo, išklausiau įdomesnius ir nuobodesnius jos koncertus, debiutus, lietuviškas premjeras, o po savaitės pertraukos dar teko laimė patyrinėti ir pramoginį renginio „apendiksą“: tris kitokio pobūdžio ir kalibro koncertus, kurie (nors atliepiantys „keys & strings“ potėmę) viena koja išlipa iš festivalio rėmų. Lapkričio 6 d. Kongresų rūmuose pasirodė žymiausias pasaulyje styginių kvartetas „Kronos“, bendradarbiaujantis su J...


Andrius Žlabys į sceną įsiliejo eidamas greitu žingsniu. Tokiu pat, kaip ir ją palikdamas, kai tarsi vandens stikline užliejo per koncertą klausytojų vidinėse menėse kruopščiai tapytas mintis. Visos jos pasirodymo pabaigoje buvo tarsi netikėtai, tarsi planuotai, iki palytės kulminaciją išlietos. Kas buvo vėliau, man iki šiol lieka nesuprantama. Rodos, pianistas nepaliko nieko, ką būtų galima išsinešti. Planuotos ekstazės, nesitikėto nusivylimo? Tačiau įkvėpus, palyginti su Vaidilos teatre vyra...


29-asis „Vilnius Jazz“ suteikė džiaugsmo – pagaliau atskraidino į festivalį balsą! Pačių įvairiausių instrumentų sraute ausys ir širdis ilgisi vokalo. (Žinoma, už šį džiaugsmą dėkojame ir Kroatijos ambasadai, įsikūrusiai Vilniuje vos prieš kelis mėnesius.) Gilių akių dainininkę ir kompozitorę TAMARĄ OBROVAC, atvykusią į Lietuvą su savo „Transhistria Ensemble“, turėjau progą pakalbinti labai trumpai, bet linksmai ir užtikrintai. Apie skubantį keliaujančių muzikantų gyvenimą... Kai keliauji, k...


Raimonda Žiūkaitė. 26:2=13!

2016-11-09 22:17:50

Tarptautinis aktualios muzikos festivalis „Gaida“    Po poros dienų pertraukos (susirgus pianistui Pierre’ui-Laurent’ui Aimard’ui, jo koncertas atidėtas), spalio 26 d., „Gaida“ vėl pakvietė į ŠMC. Koncertavo ansamblis iš Slovakijos „Qua­sars Ensemble“. Pirmasis vakaro kūrinys buvo paties ansamblio dirigento ir meno vadovo Ivano Buffos kompozicija „Organismo“ (2012), siekianti perteikti, kaip savarankiški muzikos instrumentai bendrauja tarpusavy ir sukuria organizmą. Vos prasid...


Raimonda Žiūkaitė. 26:2=13!

2016-11-02 16:39:00

26-oji „Gaida“ rengia 13 koncertų (26:2=13!), kurie mini daugybę sutapusių jubiliejų: 100 – Juzeliūnui ir Dada, 90 – Kurtagui, 80 – Reichui, 70 –­ Grisey ir Vaskui, 60 – Francesconi, Gordonui ir de Meyui, 50 – Bružaitei ir Lizai Lim, 40 – Motiekaičiui, Jurgučiui... Šįkart nuspręsta vietoj dėmesio vienam ar porai „kviestinių kompozitorių“ pagerbti visą būrį ir pažymėti jubiliejines daugelio sukaktis. Kita tendencija – jau kelinti metai „Gaidos“ rėmuose vyksta ir pasaulinių įžymybių koncertai....


Elektroninės muzikos festivalis „Ahead“   Spalio 1–8 d. vyko jau kasmetiniu tampantis elektroninės muzikos festivalis „Ahead“. Kone labiausiai į akis krintantis jo bruožas – kameriškumas, tačiau festivalis iš tiesų vertas ir viešesnio aptarimo. Viena vertus, ir pats kameriškumas vis subtilėjančiai ir savąsias šaknis vis dažniau bepradedančiai prisiminti šiuolaikinei elektroninei muzikai yra itin palankus. Antra vertus, panašių, visą savaitę trunkančių renginių Lietuvoje tėra vienas kitas,...


Tuo metu muzikantas susirgo aerofobija, jis bijojo skraidyti. Trumpiausias turo kelias iš Japonijos į Europą buvo per TSRS, ir Davidas Bowie pasiuntė prašymą dėl kelionės Transsibiro geležinkeliu. 1972 m. santykiai buvo atšilę, kaip tik planavo Brežnevo ir Fordo susitikimą Vladivostoke, ir muzikanto prašymas buvo patenkintas. (Kartu važiavo dar trys amerikiečiai: grupės muzikantas, žurnalistas ir vėliau prisijungęs fotografas.) Iš DB laiško jo spaudos sekretoriui: „Kelionė prasidėjo laive „Fe...


Net pačiai sunku patikėti, kad tai jau trečias mano ruduo Paryžiuje. Palengva slinkdama gelsvais platanų lapais it egzotiško paukščio plunksnomis nubarstytu šaligatviu, mintyse dėlioju savo kultūrinių nuotykių aritmetiką. Išmokau ne tik kantriai laukti kilometrinėse eilėse į muziejus (dabar jau net nesusierzinu prieš nosį pamačiusi informacinę lentelę su užrašu „nuo šio eilės taško preliminarus laukimo intervalas –­ 3,5 val.“), bet ir niekada nesigėdyti, kai balsu sukūkčioju per eilinį nuostab...


Dvilypė Xavier Dolano muzika Šiame straipsnių cikle daugiausia aptarėme Quentino Tarantino filmuose naudojamą muziką. Nustatėme, kad garso takelį sudarančių muzikos kūrinių ypatybės ir santykis su pasakojimu smarkiai veikia filmo suvokimą ir interpretaciją. Neaiškios ribos tarp diegetinės (filmo personažų girdimos ar atliekamos) ir ekstradiegetinės (užkadrinės, tik į žiūrovą nukreiptos) muzikos ne tik intriguoja žiūrovą, bet ir nemenkai prisideda prie stilistinio filmo savitumo. Kanadiečių r...


Taip vadinasi naujasis „Carmen“ pastatymas. Nuėjusi į Kongresų salę, supratau ne ten pataikiusi: generalinė repeticija vyksianti „Compensos“ koncertų salėje. Nesu ten buvus. Jau maniau grįžti namo, bet paaiškėjo, kad rytojaus premjerinė „Carmen“ bus paro­dyta vieną vienintelį kartą, taigi nusigavau į tą „Compensą“ (it. compensare –­­ atlyginti... Koks ambicingas pavadinimas...). Žinojau, kad tai didelė salė nepatogioje Vilniaus vietoje, kad ten vyksta šou pobūdžio koncertai ir rengin...


Draugai