Muzika


Elektroninės muzikos festivalis „Ahead“   Spalio 1–8 d. vyko jau kasmetiniu tampantis elektroninės muzikos festivalis „Ahead“. Kone labiausiai į akis krintantis jo bruožas – kameriškumas, tačiau festivalis iš tiesų vertas ir viešesnio aptarimo. Viena vertus, ir pats kameriškumas vis subtilėjančiai ir savąsias šaknis vis dažniau bepradedančiai prisiminti šiuolaikinei elektroninei muzikai yra itin palankus. Antra vertus, panašių, visą savaitę trunkančių renginių Lietuvoje tėra vienas kitas,...


Tuo metu muzikantas susirgo aerofobija, jis bijojo skraidyti. Trumpiausias turo kelias iš Japonijos į Europą buvo per TSRS, ir Davidas Bowie pasiuntė prašymą dėl kelionės Transsibiro geležinkeliu. 1972 m. santykiai buvo atšilę, kaip tik planavo Brežnevo ir Fordo susitikimą Vladivostoke, ir muzikanto prašymas buvo patenkintas. (Kartu važiavo dar trys amerikiečiai: grupės muzikantas, žurnalistas ir vėliau prisijungęs fotografas.) Iš DB laiško jo spaudos sekretoriui: „Kelionė prasidėjo laive „Fe...


Net pačiai sunku patikėti, kad tai jau trečias mano ruduo Paryžiuje. Palengva slinkdama gelsvais platanų lapais it egzotiško paukščio plunksnomis nubarstytu šaligatviu, mintyse dėlioju savo kultūrinių nuotykių aritmetiką. Išmokau ne tik kantriai laukti kilometrinėse eilėse į muziejus (dabar jau net nesusierzinu prieš nosį pamačiusi informacinę lentelę su užrašu „nuo šio eilės taško preliminarus laukimo intervalas –­ 3,5 val.“), bet ir niekada nesigėdyti, kai balsu sukūkčioju per eilinį nuostab...


Dvilypė Xavier Dolano muzika Šiame straipsnių cikle daugiausia aptarėme Quentino Tarantino filmuose naudojamą muziką. Nustatėme, kad garso takelį sudarančių muzikos kūrinių ypatybės ir santykis su pasakojimu smarkiai veikia filmo suvokimą ir interpretaciją. Neaiškios ribos tarp diegetinės (filmo personažų girdimos ar atliekamos) ir ekstradiegetinės (užkadrinės, tik į žiūrovą nukreiptos) muzikos ne tik intriguoja žiūrovą, bet ir nemenkai prisideda prie stilistinio filmo savitumo. Kanadiečių r...


Taip vadinasi naujasis „Carmen“ pastatymas. Nuėjusi į Kongresų salę, supratau ne ten pataikiusi: generalinė repeticija vyksianti „Compensos“ koncertų salėje. Nesu ten buvus. Jau maniau grįžti namo, bet paaiškėjo, kad rytojaus premjerinė „Carmen“ bus paro­dyta vieną vienintelį kartą, taigi nusigavau į tą „Compensą“ (it. compensare –­­ atlyginti... Koks ambicingas pavadinimas...). Žinojau, kad tai didelė salė nepatogioje Vilniaus vietoje, kad ten vyksta šou pobūdžio koncertai ir rengin...


Muzika be ribų Filme skambanti muzika gali būti skirstoma į girdimą filmo veikėjų ir nukreiptą tik į filmo žiūrovus. Pastarosios filmo veikėjai negirdi, ji yra tarsi už kino pasakojimo (diegezės) ribų, todėl vadinama ekstradiegetine, o pasakojimo „viduje“ klausoma ar atliekama muzika suprantama kaip (intra)diegetinė. Tačiau kartais šio atskyrimo filmuose nepaisoma ir muzikinis „fonas“ peržengia pasakojimo erdvės ribas. Vieni ryškiausių pavyzdžių sutinkami ankstesniuose tekstuose minėto Quent...


Pirminė veiksmažodžio „repuoti“ (rap) reikšmė – kalbėti, rėžti, pyškinti, taip pat belsti, trenkti. Daiktavardis „repas“ – anglų kalbos žargonizmas, kurio viena iš reikšmių – kaltinimas neteisėta veika (yra ir kita – taip įvardijami vaikinų merginoms sakomi žodžiai, kuriais siekiama jas sužavėti)1. Neatsitiktinai repo, o ypač gangsta repo, kūriniai pasižymi grubumu ir neretai žiaurumu, juose dažniausiai dominuoja nusikaltimų, rasinės nesantaikos, moralinės temos. Tai žanras, kurį galėtume laik...


Tradiciškai Vilniaus festivalį baigia džiazo muzikos koncertas. Šiais metais birželio 21 d. „Compensos“ salėje klausytojų laukė Orlando „Maracos“ Valle’s ir jo Lotynų Amerikos džiazo žvaigždžių septeto pasirodymas. Reikia pastebėti, kad „Maraca“ Vilniuje lankosi jau antrą kartą (pirmąsyk buvo atvykęs 2003 m.), tik šįsyk į kompaniją pasikvietė žinomą džiazo trombonininką Steve’ą Turre ir saksofonininką Timą Mayerį. Deja, bent...


Birželio 14-oji. Tą dieną 1941 m. prasidėjo Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą, tiksliau, anksti ryte prasidėjo suėmimai. O pirmieji vagonai su suimtaisiais ir tremtiniais iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties Sibiro link pajudėjo birželio 15 d., taip galbūt pažymint „taikaus“ SSRS kariuomenės įžengimo į Lietuvą metines (tarybinė armija kirto Lietuvos sieną 1940 m. birželio 15 d.). Įdomu, kad 1940 m. birželio 14 d. už dviejų tūkstančių kilometrų lygiai tokia pat „t...


Vilniaus festivalyje kasmet skamba orkestrų muzika – tradicija išlaikyta ir šiemet. Bet greta nuolat matomų Nacionalinės filharmonijos kolektyvų –­ Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir Lietuvos kamerinio orkestro –­ šiais metais į festivalį atvyko Budapešto festivalio orkestras ir Belgijos baroko orkestras „B’Rock“. Orkestrų paradą birželio 7 d. pradėjo Budapešto festivalio orkestro koncertas LNOBT. Dirigav...


Draugai