Poezija


diptikai laimė 1 iš saulėlydžiovieną plunksną ištraukeikad nusėstų minkštaišešėlis saulėtekio 2 o daugiau –netesėjaiužvaldytas sėklosbaigtiesir tų pažadėtųjų įklotųlaimėskurie vis lašėjoir tiško   lygybė 1 praeidamas skaistykląvolo ir lygybėsgali save pratęstiiki pragaroir rojausir net atgimtiir su ragaisir su sparnais 2 žiedailietaus priplotiprie asfaltoakimirkai pakylaant automobilio ratųir suplyštatarsi nežinomi kariai   vertikalė ore 1 tarp žodžių „aš esu" –ledo či...


Valdas Gedgaudas

2013-12-09 15:41:26

Senasis pianistas Kadaise tiesioglengvai atsipūtęsgana neskausmingaiišsijunginėdavovėliau nesuprasitai staiga atsijungdavotai vėl nei iš šionei iš to įsijungdavodabar galop lyg irnubudęs būtų jausunkioj klampioj blausojausis pastatęsklausosi apgręžtųpersukto laiko sekvencijųsu fryginiais chroniškodusulio protrūkiaisnusimoduliavęs toks visaskažkadaise pirmas diskantassu žvaigždute sidabrinėj gerklytėjžaisdamas prieraktiniaisinfantilokais tolimųsturm und drungtrečio laipsnio pašvaisčių šešėliai...


Tomas Petrulis

2013-12-06 05:30:10

* Galva, nukarūnuota rūke,visose iškamšose ieškosžvilgsnio, pamilusio purpurą,visuose portretuose – veido,tyresnio už akmenį –užsimerk, ir tavo namuos,skleisis  užuolaidos audeklas –priešais jokį tave.   * Galbūt eismo pastovumuitesipriešina metų laikų kitimas,kirpyklos iškaboje gyveną plaukai –naktimis prisidengę dangaus,o danguj medžio jis –nebegirdi, tik mato,kaip blizga miegas ir peiliai,kaip supas šaka.   Mano svečiai Juodai baltu tapęs nebežinojaunei prasmės, nei tiesos,...


Giedrius MICKŪNAS

2013-12-04 17:46:33

Kauleliui Ant pakalnučių paslikas gulėjau.Naktinio bėglio niekas neieškojo.Iš Berenikės garbanų, Persėjau,išniręs skriejai kupolu juoduoju. Sirpus žvaigždynas lūkuriavo vėjo,nurimo amžių geliančios sekundės –ryte balta dantažolė virpėjo,skaidrus vanduo į kaulus įsisunkęs: tuos kaulus susirinko kaimo žmonės,dangun iškėlė melsdami malonės –Homero deivė šiąnakt neatklys. Virš skudurų, žįslojamų veršelio,balandžio pievų akinančio šalio,sustos žiedadulkių ugninis kamuolys.   Rimbaud Écout...


Ana Brada

2013-11-27 09:41:29

Dvylika volungių Lieku krante.Sumerkiau rankas į gyvenimą.Varis tik pasirito gatve –skaičiuoju žingsnius.Sušnarėjo skaičiumidvylika volungių. Sninga.Patiesiu nėrinių staltiesę –trupinsiu šiaudą,bursiu tyliam pasiaukojimuiprasmingiausią kelionę. * * * Iškorės lelijos,pragriauš kranto gedulą,nešis upė giedojimą,žilvičio lumzdeliu jai pabūsiu.Sutrūks, veržę laiką, lankai –garmėsime, griaudėsimepumpuro sprogimą:– Išlaukėme! –Gailią raukšlę žaliaakisapkaišys plunksnomis.Šypsosiuos lyg nuotaka. ...


Dominykas Norkūnas

2013-11-27 09:35:31

* * * Tą vakarą išdaugiabučio balkonųkartsnuo kartokrisdavodegančiosnuorūkos,kaip mažyčiaimeteorai,kaip savižudžiai,besitrenkią į šaligatviotranscendentinįportalą,kuriamnelemta atsiverti.Sielosčia liekaįkalintosvangiamliftųirlaiptiniųapytakos rate,betoninėj depresijoj,blokų suslėgty.Taiišsipildžiusiperkreiptų protųvizija.Leviataniškojperiferijoj –sugniuždytųjųvidiniaikaleidoskopai,atskirtisutrūkinėjusiossintaksėssienų,nebenorintys,nebegalintyssueit į strofą,bet vis vienten atsidursiantys,įšal...


Jonas ZDANYS

2013-11-20 02:53:30

  IŠ CIKLO „IKARO PRISIKĖLIMAS" Girdėjau kažką, krintantį anksti rytą.Vėjas, pjaudamas laiką, švilpavoretų šakų raizginy, susikūprinęs,paskutinį kartą pargriovęs žiemą.Staiga pasigirdo garsas, ūmus dardėjimas dausose,vaiduoklių palėpėje, nuspirtas įpročių žemėn.Dėmesys nesusitelkė, nepakito senatvės spalvospakelės daiktuose, neišsigydėatsisakiusi širdies pranašų, suprato –dangus per arti prisigretino ir kraujuoja.Niekas neužsibūna. Niekas dulsvoje šviesoje.Niekas šią žlugimo akimirką.Du...


Julija Jekentaitė

2013-11-13 17:55:07

* * *smailiabokščiai raštai gotikiniainegyvo medžio rievėsevarpai skambėjime bažnyčių Lietuvosužklydėliai nuklydėliaipasaulio perėjūnaielgetos bajorai didžiūnai ir prekeiviaisu gintarais be gintarųplentais ir vieškeliaisestradomis ir baliustradomissu šokančiais dainuojančiais su verkiančiais ir raudančiaissu mirusiais nemirusiaistėvynės laukuose gyvaisiais   * * *jau kmynas subrandino sėklasrudi stiebai pakelėsekeliauja saulė skorpiono ženklumarių pakraščiu bevardžiai žmonės brendapo va...


Stanislovas ABROMAVIČIUS

2013-11-06 18:45:03

Gražiausias eilėraštis Maironio sodelyjedvi valandas klausiausi poezijos.Popietė buvo ilga, skaitančiųjų daug.Skambėjo medžiuose paukšteliai,meldėsi liepoje laukinė antis,sudėjusi dvylika kiaušinių,raudona Maironio aureole švietėAldona Ruseckaitė,šmaikštavo Valentinas Sventickas,nenustigo vietoje Gintaras Patackas.Aš bandžiau išrinkti gražiausią eilėraštį.Gegužės pavakarys atvijo vėsų vėjelį,už muziejaus tvoros smarkavo popsas,žmonių minia ilgesingai kažko laukė.Išsirinkau...Tai buvo smuiko m...


Liutauras LEŠČINSKAS

2013-10-30 09:40:27

Balys Bukelis neša kryželį balys bukelisneša kryželį riesti kryželio rageliaišmaikšti jo siaura uodegėlė kabo linguoja kryželisant grandinėlės sidabro tarp krūtų raudonųjųvirš lyties nelemtosios neša nešioja kryželįpaprasto balto sidabro spindi balti nėrinėliaitauraus metalo paviršiuj ant gerklės nesočiosiosant ryklės nepasotintos sergsti taurus metalasnasrus bukelio plačiuosius inkstus sergsti ir kepenissergsti krūtis raudonąsias lytį nelemtąją sergstišypsos gudriai bukelis gniauži...


Draugai