Poezija


Gediminas Sprainaitis 

2014-04-09 20:43:39

Sesė sako, kad esu žmogus, turintis savo pasaulį, kuriame juodai ir baltai susimaišius tampa ne pilka, o spalvota. Tačiau visų pirma esu brolis – Brolis iš didžiosios raidės. Turiu savo vertybes ir tikslus, kuriuos kiekvieną akimirką stengiuosi įgyvendinti, kūryba – vienas iš jų. Mano poezija nėra vien surimuotas tekstas, tai dalis gyvenimo, atgulusio ant popieriaus lapo. Į vieną eilutę, į vieną žodį telpa Tėvas, Mama, Sesuo, Mylimoji ir aš pats, besistengiantis, kad kiekvienas rytojus išauštų s...


Stasys JONAUSKAS

2014-04-02 22:43:39

  Kreida: varpelio balsu Argi tau nepalieka baisuAr bent liūdna, pajutus, kadaTuoj nutyla varpelio balsuAnt lentos parašyta kreida. Jos baltieji milteliai sudžius,Ir jau nebegrįši tenai.Tik netyčia ištarsi žodžius,Išmoktus atmirtinai.   Nesustabdys Paukščiai, tolstantys iš tėvynės,Laikini jų balsai ir namieAmžinai pasiliekančios vinys,Metalinė plaktukų drėgmė. Kaip ląstelės užsiveria durys,Plaukuose ima kauptis žiema:Išretėjusių kaulų tūris,Daugiabriaunių erdvių tuštuma. Ima ...


  Katrenai-sentencijos   * * *Sukaliau posmą – keturšonį inkilą –kaip sykis – čiulbuoniui varnėnui tinkamą;Vos iškėliau – girdžiu: jame varnėnasjau švilpauja mano minčių katrenais...   * * *O pagauta, nepagauta ar prarastojiakimirka! Kaip nesunku tave atimt...Tu išnyksti, tu susimenkini, vos stojiakistaton su amžinybės paslaptim...   * * *Kai mes atkakliai, pikti, net įžūlūs,ieškom vien žemiškos savo Itakės, –į mūsų akis, lyg į senkančius šulinius,veriančiai žvelgia ...


Poetui Jonui Strielkūnui kovo 16 d. būtų sukakę 75-eri.   Kodėl? Aš maniau, kad seniai jūs anapus,Kad išėjot negrįžtamai,Kad viena realybė – kapas,Jūsų miestai, žmonės, namai, Pro neperregimą karsto lentąNeklausiantys mano akių.Bet kodėl tuo, kuo andai gyventa,O ne tuo, kas dabar, tikiu? Gal ir buvo ta smėlio sauja,O galbūt net nebuvo tokios,Nes kodėl su jumis vėl draugauju,Iki šiol susitikti tikiuos? 2004.VIII.09   Nebekviečia Atitoldamas nuo Erazmo,Nuo protingojo Roterdami...


Vytautas STULPINAS

2014-03-12 23:17:55

  Žemėlapis Ilgi, išsekę stalai.Rinkos aikštėkampu į kareivines.Trys krautuvės stūksoišsirietusios puse lanko.Pusantro varsto nuo miesto –gimei,nemačiom užaugai.Kol uodi pietinių provincijų tvaiką,tavo atmintis pasirododviejų dūmų kaime,netoli numylėto ežero.Dėkui, –laikas nestovinet amžinatvėje išnykusiam studentuiiš Albertinos.   Pranciškaus raminimas Pravėrei nakčiai langą.Nenusakomai tvenkias,artėja ir lyja.Lyja Dygulio gatvės lietus.Balti žaibo zigzagaikryžiuojas visai neau...


Julius KELERAS

2014-03-05 18:57:28

Fin de film Vaisiai ant stalo.Ji užsimeta chalatą, virpančiom rankom prisidega cigaretę.Fin de film. Valtį stumia link ežero.Lūpos jos širdele, ironiškos, šaltos.Fin de film. Miega išsižiojus.Vaikas prieina, į burną jai įkiša pirštą.Fin de film. Apnuoginta nugara, ji pasiverčia ant šono.Jis jau su lietpalčiu: atsisveikinimo žvilgsnis.Fin de film. Oda prie odos: jie susiglaudę.Telefono skambutis, jie net nesujuda.Fin de film. Šuo raivos vešlioj žolėj. Ežeras.Ji brenda į drumzliną vandenį....


Arvydas Genys. Kely

2014-02-20 05:44:37

Bėgantys bangomis Bėgančių bangomis nuolat tyko dvi prarajos –aukštutinė ir žemutinė. Ką rinksies? –jei dvikryptė trauka tave dalija it parąį šviesą ir tamsą. Kiekviena dalis nuskrieja kiton lyg smėlisnuo kopų į jūrą... Nerimastingas kalnastarpu Letės ir Mnemozinės, kur mėlynossualma gelmės. Bėgam bangom – audžias tai, kas dingsta pabudus.Tarp prarajų – aukštutinės ir žemutinės –audžia lemtis: nejau dvi nytys – mudu?laikinos žymės? Jei audi tu, Penelope, mudu – jau lemtys;viena kiton įsisp...


Auris Radzevičius-Radzius

2014-02-12 19:49:53

xatlenkus gaiduką, nurimus vėjuitu pagalvojai: kaip nemylėti klounobang! tolimam klony aidiaidų aidai ir dega klajojantis cirkas bang! nebėra klouno ir klausimųkodėl mėnulio judėjimas toks chaotiškasbang! kodėl klouno nosis raudonair bumbulas tabaluoja pakaušy bang! kaip nemylėti klouno, kurisant kelių inkšdamas klausiaar palaisčiau gėlesbang! nebėra jau gėlių, kvailuti,yra tik didelis kelias, stebuklinis bang! yra dar viena taurė vynotamsiai raudono kaip tavo kraujasbang! pabučiuosiu tave ...


Tadas Žvirinskis

2014-02-05 20:36:12

  Bet koks įvykių ar personažų sutapimas su realybe yra atsitiktinis! Romantiškas proziško turinio eilėraštis o tu vis matavaisi mano kūnątartum antkapįsakei prispausk manenoriu jaustis gyvair spaudžiau tave su atsargapasistiebęs ant kojų pirštųir alkūniųkaip tai darydavausovietų armijojekad šliaužiantneišsipurvintų uniformabučiavau tavo prakaito lašeliusant kaktos ir ant kakloo tu jautei mano sukčiavimąspaudei rankomis prie savęsšnopavai į ausįbet negalėjau prispaustitavęs visu svoriu...


Jolanta SEREIKAITĖ

2014-01-29 15:26:23

Viduržiemio būsenos Parko nuošalyjeAtsargiai grimzta katėĮ tylinčią pusnį Ji pasižiūri į maneGal kartais jai suteiksiuMėsos kąsnelio malonę Bet nieko jai neturiuIr negaliu išgelbėti josSustirusių kojų Varnai viršūnėjeNieko nereikia tik stebėtiŠį ledėjantį pasaulį Tolumoj garuojaSidabras nušliaužęsNuo eglių Slidininkai šliuožiaPalikdami ilgas vėžesDvigubų prisiminimų Katė užšoko ant tvorosJos akys spindi kaipŠerkšnas ant stiklo.   Vaizdas Medžių kamienaiApspurę nuo sniegoJų šakny...


Draugai