Proza


Balandžiai nuo Šiurpilio

2012-08-14 23:02:28

  Iš ciklo „Žymėtos knygos“ STASYS STACEVIČIUS Lyriškai pagiringas rytas Burbiškio dvare netoli Radviliškio per 2012 m. Poezijos pavasarį. Po vakarykštės vakaronės pilname gražių žmonių Aukštaitijos slėnyje dar leido Dievulis man atsimerkti, ir gretimoj lovoj įžiūriu poetą iš Ukrainos Dmitro Lazutkiną, kuris yra dirbęs karatė treneriu, o dabar savo užsandarintame krepšyje turi knygą, pavadinimu „Benzinas“. Ieškau žiebtuvėlio, noriu užsirūkyti, nes praėjo 40 metų nuo Kalantos susidegini...


HERKUS KUNČIUS

2012-08-05 19:30:24

„Kas paskutinis, tas protingesnis."Iš pokalbių redakcijoje   HERKUS KUNČIUS Vlado Braziūno nuotrauka Vikingo kraujas –­ protėvių šauksmas Trijų veiksmų baleto libretas   I veiksmas Baltijos jūra... Iš salos, turinčios vos keletą gyventojų, kasryt keltu į mokyklą keliasi Mergaitė... Vakare ji sugrįžta namo... Kelionė neilga, trunka vos ketvirtį valandos... Žiemą... Rudenį... Siaučiant audroms... Keltui vadovauja dailus kapitonas... Baltaplaukis raudono veido vyras... Jis ka...


Dvi savaitės ir devynios dienos

2012-08-05 19:09:44

ASTRIDA PETRAITYTĖ Ji išgirdo keistą ūžimą – taip, šiuose į tylą sugludusiuose vienkiemio šlamėjimuose–ciksėjimuose–bumpsėjimuose, keistą – ir, persmelkta išgąsčio, kone bėdos nuojautos, padėjo ant suolo dubenį su pjaustomais obuoliais, vis dar spausdama rankoj peilį atsistojo ir įsmeigė akis į kelią: tikrai, link jos švilpė mašina, ji galėjo įmatyti, kad pilka, ir numatyti, kad honda, toji su pagalvėlėm ant galinės sėdynės, an...


Août

2012-08-05 16:22:06

MEG WOLITZER Raštelį man perdavė trečiadienį, liepos 20 dieną, be poros minučių trečia. Žinau tikslų laiką, nes tuo metu, kai atsilapojo dvivėrės durys ir pro jas išėjo Povų Sostas, aš kaip tik žiūrėjau į laikrodį ir svarsčiau, ar daktarė V. šiandien dirbs iki vėlumos, kaip kad ji kartais darydavo. Povų Sostą taip praminiau dėl to, kad ji buvo tamsaus ir karališkai egzotiško persų princesės grožio ir, žinoma, dėl to, kad nežinojau jos vardo. Kartais i...