Proza


1. Nėra to blogo, kas neišeitų. 2. Duok durniui į kelią. 3. Peršokęs griovį pasakyk hip hop. 4. Meilės trumpos kojos. 5. Tyli kiaulė ir už šiaudo griebiasi. 6. Ne šventieji didžią naštą pakelia. 7. Obuolys nuo obels – dar ne pavasaris. 8. Dovanotam arkliui žodis žvirbliu išlekia. 9. Kas kardą pakels, tas ir ant liežuvio. 10. Kieno vežime sėdi, to ir skiedros laksto. 11. Kas ieško, tas nevalgo. 12. Bijai vilko – sriubos neišvirsi. 13. Kas tėvų neklauso, užpakalį nusidilgina. 14. Tėvi...


Pažinkime savo kalbą

2012-08-16 19:24:51

Kruopšti etimologinė analizė parodė, kad terminas „barakuda“, skirtas tam tikrais atvejais moteriškei apibūdinti, kilęs ne nuo plėšrios užsieninės žuvies užvadinimo, o kaip ir dauguma kitų definicijų yra lietuvių kilmės: jau užpraeitame amžiuje mūsuose taip vadindavo liesas (kūdas) merginas, katros baruose stengdavos rast priėjimą prie jaunikaičių, katrie prilaikė pinigo ir žemės.   Parinko ARTŪRAS VALIONIS...


Mūsų vietovardžiai

2012-08-16 19:23:26

Į liūdnumą, užsieniuose vadinamą pesimizmu, linkęs ir mandagiu atsisakinėjimu kratant galvą, jei kuo nors vaišinama, garsus lietuvio būdas yra radęs nešpėtną atgarsį upių, miestelių bei kitų daiktų varduose. Tad nenuostabu, kai kožnas, vaikystėje išgirdęs, kad mūsų upių tėvas yra ne Munas, o pro sostinę Vilnių teka ne Ris, ilgam nuliūsta ir žvelgia į tolį, bandydamas įsivaizduoti, o kaip nuostabiai prie Kauno pilies susilietų į vieną tikrieji Munas ir Ris, jei jau šitie taip gražiai suteka. Tod...


Politinė apžvalga 4

2012-08-16 19:18:44

„Jis privalo (...) geisti gyvenimo kaip vandens,tačiau gerti mirtį kaip vyną."Gilbert Keith Chesterton   ROLANDAS KAUŠAS Tai va, dabar jau prasidės. Kai vienu metu Bulgarijoje atrasta šv. Jono Krikštytojo ausis, o „Adidas“ išleido sportbačius su vergų grandinėmis, gero nesitikėk. Ir Mikalda sakė, vėliau ir Maja sakė: „Šiemet bus blogas grybų derlius.“ Dar po vieną bokalą už grybus! Nes jei sakysi: kaip grybai po lietaus, o jų, grybų po lietaus, nebus, gyvenimas, praradęs ideologinį pag...


WILLIAM BLAKE

2012-08-16 14:32:27

Tigras Tigre pragaro akim, Šėlsti tu miškuos naktim! Amžina kieno valia Tau skirta šiurpi galia? Kur – gelmėj ar dausose – Žiebės tau akių šviesa? Kas su išmone gudria Grūdino tave žaizdre? Kokias audė jis svajas Vydamas širdies gijas? O kai ėmė plakt širdis Kūrė smegenis tau jis? Kūjis, priekalas tai kam? Kalt taviem žiauriem nasram? Ir kokia klasta baisi Slypi tavo judesy? Ligi rojaus pakraščių Plūsta ašaros žvaigždžių: Kam sutvertas tas žvėris? Avinėlio nepraris? Tigre pragaro akim, Š...


Amazonė

2012-08-16 14:31:24

ALGIS KUKLYS Audronė atsargiai žengė basomis per šaltą rasotą žolę, taip ėjo sapne regėta moteris, ginkluota ilgu ir nedideliu kirviu, o nuo pievų kilo balzganas rūkas ir, jeigu ne elektros stulpai, būtų patikėjusi, kad mato gamtą, kurioje gyveno mūsų tolimi protėviai, ir tą pačią dieną, kasdama pajūrio smėlį, netikėtai aptiko labai senus žmogaus palaikus, prie jų buvo ne tik žalvarinės apyrankės ir kaklo papuošalai, bet ir prie šono gulintis surūdijęs kirvis ir ilgas peilis, todėl spėjo, kad t...


ANDRIUS ŠIUŠA Būtina rašyti kasdien. Reikėjo keltis ir eiti, kaip sakė Jėzus Kristus arba kino režisierius Vytautas Žalakevičius, nes už durų laukė mašina. Neatsimenu, iš kokio klasiko filmo citata, bet ji autentiška. Balandis (toks šių metų ketvirtas mėnuo). Burkuoja balandžiai po langu... kam leidai, motule, kam leidai išeiti man vargo keliu?.. Balandžio 19 d. Nežinau su kuo ta data tampriai surišta. Gal bent jūs nutuokiat? Pagaliau išganingas rytas. Kaip Tolstojus sėdu su žąsies plunksn...


Odė liežuviui

2012-08-15 00:04:07

– Aš negeriu, bl...– Ko tu negeri?– Svetimo kraujo!Iš gatvės koanų   RaSa Mes turim gerą organą liežuvį. „Bix“ Važiuoju aš ir vasara troleibusu. Jinai karščiuoja, aš tirpstu. Tvanku kaip šiltnamy. Matau, rasa padengia nejaunuolio plikę. Garuoja kojos, mirtinai basa norėčiau nusiaut. Ir likę drabužiai teištirpsta kaip ledai, nelyg pagaliuku tenuslenka lėtai... Tas senis jau tarsi dantis leduos manin savo veizėtuvus įbedęs! Viduj sudunda debesis audros ir noris trenkti žaibiškai, be...


Natura morta

2012-08-14 23:41:47

Romietiška novelė JOSEF WINKLER Ištrauka   Josefas Winkleris – vienas garsiausių šių dienų Austrijos rašytojų, sukūręs pasipriešinimo bet kokiai prievartai (valstybės, bažnyčios, patriarchato, tradicijų) literatūrinę koncepciją, kurios esmė – savita kalba, atskleidžianti represinį šių institucijų pobūdį. Rašytojas gimė 1953 m. mažame Austrijos kaimelyje Kameringe. Kaip ir kiti to meto Austrijos kaimeliai, Kameringas buvo skurdus, katalikiškas ir itin konservatyvus. J. Winklerio kūryba –...


„Maxima“

2012-08-14 23:38:55

SARA POISSON Visai netoli nuo savo namų turime vietą, kurioje pasaulis staiga gali tapti švarus, naujas, smaragdinis, violetinis arba perforuotas. Iš ten galime į pasaulį pažvelgti pro smaragdinės vazos stiklą, violetinės žvakidės briaunai tampant esmine gyvenimo muzikos styga. Galime viską, ką matėme įprastai, išvysti pro raudoną plastikinį koštuvą, jo dugno ar pačios jo esmės skylutes, pro kurias atsiveria pasaulis su daugybe kambarių. Ten staiga išvystame, ko neregėjome, kas mums net nenu...