Publicistika


PėDėEr PėDėEr – geriau nerasi, nes geriau tai niekur nėr.Iš PDR himno Gėriau bambaliukąPer visą baliukąBambal bambal bambaliukasBambaliukas o cho cho!Iš „Dainos apie bambaliuką“, nelaimėjusios anoniminio socialiai remtino eilėraščio konkurso Po ilgų priešinimosi metų aš, rodos, galutinai susidėjau su poetais, suartėjau su jais, man vis sunkiau atsispirti jų užslėptam žavesiui, ir dabar galas mano, kaip kritikės, karjerai. Juolab ką tu čia kritikuosi, kai tave nemokamai vežioja, mėsomis nuo ryt...


Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria, Vat taip linksmina dūšią, užu širdies tveria…            Kristijonas Donelaitis Lietuvių tauta – pats stipriausias grybų elektoratas Europoje. Beveik kiekvienas, sulaukęs tokio amžiaus, kai jau gali (arba dar gali) atpažint grybus ir nulaikyt lenktinį peiliuką rankose, rudenį traukia į savo rinkimų apygardą – grybingiausią miško sklypelį, kuris dar netapo privatizuotu ar prichvatizuotu kepurėtųjų draustiniu....


Rita Valiukonytė iki šių metų balandžio aktyviai dalyvavo ir stebėjo Lietuvos kultūros procesus, mėgavosi kelionėmis. Šiuo metu dirba LR kultūros atašė Jungtinėje Karalystėje. Apie rimtojo ir populiariojo meno konkurenciją, kavinių kultūrą meno erdvėse ir būsimus renginius Jungtinėje Karalystėje domisi Deimantė Daugintytė. Kultūrinėje spaudoje gausu Jūsų atsiliepimų apie keliones, įvairius kultūrinius renginius, knygų pristatymus. Kokia veikla Jums įdomiausia? Kultūros atašė veikla man labai p...


Spalio 12 dieną Kauno valstybinėje Filharmonijoje vyks simfoninės muzikos vakaras, kuriame dalyvaus ir pianistė Mūza Rubackytė. Ji su Kauno simfoniniu orkestru (dirigentas Imants Resnis) atliks Ferenco Liszto koncertą Nr. 1. Solistės naujausia veikla ir kasdieniais darbais domisi Eglė Kačkutė. Jau kuris laikas gyvenate tarp Vilniaus, Paryžiaus ir Ženevos, koncertuojate visame pasaulyje, turite didžiulę diskografiją, išleidote daugiau nei dvidešimt kompaktinių plokštelių... Esate Vilniaus fortep...


Diskusijos

2012-10-10 13:51:24

Spalis...


Užuojautos

2012-10-09 22:21:44

Dėl dailininko ARŪNO DAUJOTO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.Lietuvos dailininkų sąjunga Nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Mindaugą Valiuką dėl mylimo Tėvo mirties.Lietuvos rašytojų sąjunga...


Sudėtingi santykiai tarp Balkanų tautų ir tautinių mažumų yra viena dominuojančių temų Balkanų kine. Daugiausiai dėmesio buvusios Jugoslavijos kinematografija skiria čigonams/romams (čia šiuos terminus vartosiu sinonimiškai, be negatyvaus atspalvio), į kuriuos Rytų ir Vidurio Europoje vis dar žvelgiama kaip į žemiausio socialinio sluoksnio atstovus. Iki pat XX a. pabaigos čigonai kine vaizduojami egzotiškai, dažnai romantiškai, vengiant akcentuoti politines bei socialines problemas. Tyrinėjant r...


Pritariamai linksėjusi žiniai apie „Verpstę“, kurion bus įrašyti iškiliausieji Lietuvos vaikai, dabar turiu jaustis kvailele. Atrodė –­ taip puiku pagerbti Lietuvai, jos valstybingumui, kultūrai nusipelniusius veikėjus. Nors ir tuomet internete visuomenės balsavimui pateiktasis sąrašas sukėlė abejonių – būta ten ir negirdėtų pavardžių, už kurias aktyviai balsuota... Tikrai būtų įdomu perskaityti visą išrinktųjų, įrašytųjų sąrašą. Dabar aną kilnią intenciją regiu kaip lapės, paprašiusios pavėžėti...


Kai prieš dešimt metų Vilniuje minėjome 140-ąsias Maironio gimimo metines, šviesaus atminimo prof. Vanda Zaborskaitė, atsakydama į klausimą, kaip skaityti Maironį, kad jį išgirstume, sokratiškai pradėjo – nežinojimo išpažintimi. Ji tada sakė: ,,Aš nežinau, kaip šiandien skaityti Maironį“. Ji prisiminė ankstesnius laikus, kaip jis buvo skaitomas, kaip keitėsi Maironio skaitymo akcentai. Iš Maironio poezijos daug ko galima pasisemti. Profesorė išskyrė naivųjį grožį eilėraštyje ,,Tėvynės dainos“, j...


2011–2012 metais Lietuvos meno kūrėjų asociacija vykdė projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“, kurio metu Lietuvos menininkai įvairių miestų, miestelių mokyklose susitiko su vyresniųjų klasių mokiniais. Vienas šio neformaliojo švietimo tikslų – supažindinti mokinius su profesionalių menininkų veikla, sudominti ir įkvėpti jaunąją kartą. (Plačiau apie projektą –www.lmka.lt/akim). Keramikas Gvidas Raudonius – vienas projekto dalyvių. Su menininku apie kūrybos kelią, įtaką jaunajai karta...