Publicistika


Lietuvos istorija kupina įvykių, situacijų, epizodų, vertų romanisto plunksnos, o tuo labiau – kino režisieriaus kameros. Ne, visai ne apie batalines Žalgirio scenas kalba: įprasminimo, įsižiūrėjimo, o įsižiūrėjus – pagarbaus nustebimo vertos istorijos dar vaikšto tarp mūsų. Štai, tarkim, regiu. Į tradicinį jau atkutusios, neblogai be­siverčiančios Tarybų Lietuvos kolektyvinį sodą sugužėjęs būrelis svečių, sukaktuvininkė – dar visai jauna (28 metų) graži mot...


 Galbūt rugpjūčio pabaiga tokia turtinga reikšmingų įvykių, susijusių tiek su Lietuvos išsilaisvinimu, tiek su veiksmais prieš ją, todėl, jog tokį tvarkaraštį pasiūlė Ribentropas su Molotovu ir Lietuvos laisvės lyga. Šiaip ar taip, istorija liudija, kad rugpjūčio pabaigoje veiksmai būtinai susilaukia ato­veiksmių. 1939 metų rugpjūčio 23-ąją pasirašytas Ribentropo-Molotovo paktas susilaukė atoveiksmio tą pačią 1987 metų dieną prie Adomo Mickevi...


Rugsėjo pradžios

2012-09-02 11:26:05

Kornelijus Platelis Žemdirbiams ir istorijai savo derlių atidavęs rugpjūtis pasibaigė, už lango rugsėjis, delnuose laikantis naują, švietimo ir mokslo įstaigų, teatrų, koncertinių organizacijų bei televizijų „sezoną". Gyvenimas tęsiasi ir kartojasi. Naują sezoną pradeda ir mūsų savaitinis žurnalas. Atnaujinome savo internetinę svetainę. Dabar ji tarsi padalinta į dvi dalis. Atsivertę pradžios puslapį rasite straipsnių, kurių nebus žurnale. Tai naujas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo...


Viso gero, vasara

2012-08-16 19:27:28

The End...


Gražiausiais kūrybinės brandos metais išėjo viena ryškiausių lietuvių akvarelininkių Ramūnė Lebedytė. Dar 1986 m. dailėtyrininkas, profesorius Vytenis Rimkus knygoje „Akvarelė“ rašė, jog į lietuvių tapybos peizažo žanrą įsilieja savita dailininkė R. Lebedytė. Knygoje reprodukuota akvarelė „Žydinčios šakos“ (1977) – tarsi būsimo dailininkės kūrybinio kelio kvintesencija. Šis natiurmortas žavi lengva, neužaštrinta piešinio linija, subtiliais kontūrais, jautria spalvų gama ir ypatingu akvareliniu...


EMILIJA VISOCKAITĖ Liepos 20-ąją šešiolika penktadienio lietaus nepabūgusiųjų susirinko „pas Vakarę“ Daržininkuose, Zarasų rajone. Dviejų galų troboje, klėtyje, ežere ir „duobėje“ antrus metus iš eilės vyko mįslingas renginys pavadinimu „Literatūrinis staugsmas“, savaitgalį perkrikštytas „Skausmu“, „Siau­bu“, „Patėviu“ ir kitaip. Pernai tai buvo iš studijų, iš tekstų, iš matymo ar iš „Šiaurės Atėnų“ pažįstamų žmonių suvažiavimas, kuris šiemet jau priminė klasės susitikimą. Melancholiškoje tr...


Nepamirškite užsiprenumeruoti!

2012-08-16 13:20:23

Nepamirškite užsiprenumeruoti savaitinio žurnalo Mūsų indeksas 5233 Prenumeratos kaina (su pašto išlaidomis): mėnesiui – 13 Lt, ketvirčiui – 35 Lt, pusmečiui – 70 Lt, metams – 140 Lt. Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose ir internete: prenumerata.post.lt; redakcijoje: Mėsinių g. 4, LT-01133 Vilnius; tel. (8-5) 2126556, el. paštu lmenas.info@takas.lt Skaitytojams, gyvenantiems užsienyje, prenumeratos kainos: pusmečiui – 65 eurų (75 USD), metams – 130 eurų (150 USD). Čekius (money or...


Kitas savaitraščio „Literatūra ir menas“ numeris išeis 2012 m. rugpjūčio 31 dieną. Redakcija...


TRUMPA KRONIKA

2012-08-16 13:16:48

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) diplomatinėje konferencijoje Pekine birželio 26 dieną pasirašyta nauja tarptautinė sutartis dėl audiovizualinių atlikimų apsaugos –­ Pekino audiovizualinių atlikimų sutartis, kuri užpildė atlikėjų teisių tarptautinio reglamentavimo spragą, likusią nuo 1961 metų. Priėmus Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, atlikėjų kūrybinės veiklos rezultatams audiovizualinėje srityje nebuvo suteikt...


JŪRATĖ VISOCKAITĖ Rugpjūčio mėnesį dažniausiai lieku Vilniuje – mėgstu atostogaujantį, atsipūtusį, „išėjusį iš rikiuotės“ gimtąjį miestą. Vilniečiai, gyvenimo standartų jau įpratinti atostogauti visi urmu aštuntąjį metų mėnesį, išvažiuoja kas sau –­ žinoma, prieš tai ar po to būtinai visų draugų ir pažįstamų perklausdami: o kur važiuosi, o kur buvai?.. Nagi, niekur. Namuose. Jeigu labai nori, tuos Vilniaus turistinius skruzdėlynų takus, gatves, kavinaites su tingiai burblenančiais, kramsnoja...