Publicistika


Gražiausiais kūrybinės brandos metais išėjo viena ryškiausių lietuvių akvarelininkių Ramūnė Lebedytė. Dar 1986 m. dailėtyrininkas, profesorius Vytenis Rimkus knygoje „Akvarelė“ rašė, jog į lietuvių tapybos peizažo žanrą įsilieja savita dailininkė R. Lebedytė. Knygoje reprodukuota akvarelė „Žydinčios šakos“ (1977) – tarsi būsimo dailininkės kūrybinio kelio kvintesencija. Šis natiurmortas žavi lengva, neužaštrinta piešinio linija, subtiliais kontūrais, jautria spalvų gama ir ypatingu akvareliniu...


EMILIJA VISOCKAITĖ Liepos 20-ąją šešiolika penktadienio lietaus nepabūgusiųjų susirinko „pas Vakarę“ Daržininkuose, Zarasų rajone. Dviejų galų troboje, klėtyje, ežere ir „duobėje“ antrus metus iš eilės vyko mįslingas renginys pavadinimu „Literatūrinis staugsmas“, savaitgalį perkrikštytas „Skausmu“, „Siau­bu“, „Patėviu“ ir kitaip. Pernai tai buvo iš studijų, iš tekstų, iš matymo ar iš „Šiaurės Atėnų“ pažįstamų žmonių suvažiavimas, kuris šiemet jau priminė klasės susitikimą. Melancholiškoje tr...


Nepamirškite užsiprenumeruoti!

2012-08-16 13:20:23

Nepamirškite užsiprenumeruoti savaitinio žurnalo Mūsų indeksas 5233 Prenumeratos kaina (su pašto išlaidomis): mėnesiui – 13 Lt, ketvirčiui – 35 Lt, pusmečiui – 70 Lt, metams – 140 Lt. Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose ir internete: prenumerata.post.lt; redakcijoje: Mėsinių g. 4, LT-01133 Vilnius; tel. (8-5) 2126556, el. paštu lmenas.info@takas.lt Skaitytojams, gyvenantiems užsienyje, prenumeratos kainos: pusmečiui – 65 eurų (75 USD), metams – 130 eurų (150 USD). Čekius (money or...


Kitas savaitraščio „Literatūra ir menas“ numeris išeis 2012 m. rugpjūčio 31 dieną. Redakcija...


TRUMPA KRONIKA

2012-08-16 13:16:48

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) diplomatinėje konferencijoje Pekine birželio 26 dieną pasirašyta nauja tarptautinė sutartis dėl audiovizualinių atlikimų apsaugos –­ Pekino audiovizualinių atlikimų sutartis, kuri užpildė atlikėjų teisių tarptautinio reglamentavimo spragą, likusią nuo 1961 metų. Priėmus Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, atlikėjų kūrybinės veiklos rezultatams audiovizualinėje srityje nebuvo suteikt...


JŪRATĖ VISOCKAITĖ Rugpjūčio mėnesį dažniausiai lieku Vilniuje – mėgstu atostogaujantį, atsipūtusį, „išėjusį iš rikiuotės“ gimtąjį miestą. Vilniečiai, gyvenimo standartų jau įpratinti atostogauti visi urmu aštuntąjį metų mėnesį, išvažiuoja kas sau –­ žinoma, prieš tai ar po to būtinai visų draugų ir pažįstamų perklausdami: o kur važiuosi, o kur buvai?.. Nagi, niekur. Namuose. Jeigu labai nori, tuos Vilniaus turistinius skruzdėlynų takus, gatves, kavinaites su tingiai burblenančiais, kramsnoja...


Paskutinė savaitė

2012-08-15 00:08:08

naturamortėje...


Knygomis (ne)surakinti

2012-08-14 23:52:55

AUGUSTAS SIREIKIS Kartais, vertinant dvidešimt pirmojo amžiaus intelektualų ir menininkų proto platumas, apima keistas nusivylimas, kad taip siaurai ši visuomenės dalis tesugeba panaudoti pačių diena iš dienos liaupsinamas knygas. Tradicijos tapo atgyvena, ir pagarbos, manau, nusipelno jaunoji karta, skaitanti daug mažiau, tačiau puošianti knygomis savo namų palanges, sienas bei kavinių lentynas, kas suteikia tam tikro jaukumo. Karta, knygą naudojanti kaip karšto kavos puodelio padėkliuką, kū...


RAMUNĖ ŠIRVYTĖ Savanoriavimas turi seną istoriją ir gilias tradicijas. Net iki šių dienų gajus įsitikinimas, jog savanoriška veikla užsiima tik krikščionys ar kitų religinių bendruomenių nariai. Tačiau ši praktika pasaulyje tampa vis populiaresnė. Ypač jauniems žmonėms savanorystė yra ypatinga veiklos forma. Užtenka paminėti vadinamuosius kultūros savanorius, be kurių pagalbos nevyksta nei vienas renginys. Didelė savanorių dalis rūpinasi kitais, pavyzdžiui: jaunimo linijos darbuotojai ar tie,...


„Kur balti keliai...“

2012-08-14 22:58:42

NERINGA MIKALAUSKIENĖ ...tarp žalių laukų – ataidi maestro Vaclovo Daunoro balsas kadaise specialiai jam sukurtoje Algimanto Raudonikio dainoje pagal Jono Strielkūno žodžius. Ošia ąžuolai. Kvepia liepos. Pasirodo, Žagarėje jos peržydi vėliau nei Vilniuje, iš kurio šį savaitgalį atvykau į aštuntąjį kartą rengiamą Vyšnių festivalį. „Istorijos nesuklastosi“, –­ šiemet skelbia jo devizas. Datų – tikrai ne. Žagarė savo istoriją galėtų skaičiuoti nuo 1198 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose buvo pam...