Jūratė Visockaitė. Sustojęs kvėpavimas

Tiriamąjį šokio spektaklį „Apnea“ (Menų spaustuvė, kovo 1 d.) sugalvojo profesionali šokėja ir choreografė Erika Vizbaraitė. Ji pati nejudėdama sėdėjo baseino / teniso korto teisėjo soste, o spektaklio pabaigoje – nepatikėdama rizikingo vaidmens nė vienam iš trijų režisuojamų šokėjų – paniro nežinia kiek ilgų minučių į rezervuarą su vandeniu (tikrų tikriausią!). Rezervuarą čionai turbūt reikėtų pavadinti kolba, o Juodąją salę – laboratorija, kaip šie plotai ir yra vadinami mėginant išgauti meną.

Kodėl gi ne, prašom. Tik tiek, kad reikia neužsimiršti: ir mes, publika, šalia tyliai egzistuojam, stebim, protaujam, sulaikom kvapą. Netoli su pana sėdėjęs jaunuolis lingavo ir niro į savąją kolbą – miegą. Tačiau neužknarkė. Nors pagal iškeltą spektaklio lozungą turėjo teisę.

Lietuvos, Marijos žemės, jaunoji režisūra niekina komedijas, myli tragedijas ar tragikomedijas (viskas jau taip blogai, kad net juokas ima). Šįkart režisierė poetizuoja, minkština savąją tragediją. „...protas rimsta, nors deguonies trūksta, širdis vos plaka, bet junti sielos virpėjimą... Tokioj dermėj lengviau įsisąmonini, nors nesąmoningai, skirtingus santykius: aš-kitas, aš-aš, aš-Visa(ta).“ Taigi sulaikykite kvėpavimą ir galbūt patirsite įkvėpimą (kūrybinį)! O dar jeigu vandenyje... Esu tikra, jeigu šį Rubiko kubą būtų pasiėmę tie keturi proziški estų vyrukai, kuriuos kadaise mačiau trepsinčius ar tik ne šitoje pačioje scenoje, apnėjos reiškinys viens du virstų knarkimo sukeliamų emocijų panorama. Ekstazė būtų pasiekta kutenant publikai padus.

Reikia pripažinti, trys šokėjai (Sigita Juraškaitė, Lina Puodžiukaitė, Mykolas Jocys) dirba atsidavę idėjai. Argi šokyje taip svarbu kokiai konkrečiai? Kiekvieno judesio prasmių laukas tempiasi, hm, arba kaip šokėjo pėdkelnės, arba kaip beribis dangus virš tavęs. „Apnea“ spektaklio deklaruojami judesiai savaime – ypač jeigu juos sustabdysi fotografijoje – vienodai puikiai gali išreikšti ir sustojusį kvėpavimą, ir mirties artėjimą, ir skrandžio skausmus (vis dėlto knarkimo pozų neišvydau). Povandeninis spektaklio dalyvių filmavimas, išplaukęs sulėtintoje videojuostoje, lyriškas ir dar labiau praplečiantis nežinią, ėjimą nežinau kur atnešti nežinia ko. Forma visiškai suvirškina turinį. Šiokia tokia vaizdo estetika, žinoma, lieka – šalia gražaus pavadinimo, šalia eksperimento, kuris duria pirštu, kaip reikia ir nereikia daryti.

 

„Apnea“
„Apnea“

 

„Glaistas“. Modesto Endriuškos nuotrauka
„Glaistas“. Modesto Endriuškos nuotrauka

 

Nors pati kūryba, manau, kūrėjams teikė džiaugsmo. Šiuokart grynai egoistinio – publikos kūrybinis procesas buvo sustojęs.


/ / /

Garso patirtis Vilniaus gete, garso kelionė po geto teritoriją – tokia „Glaisto“ (Vilnius, Žemaitijos, Rūdninkų, Šiaulių, Ligoninės gatvės, kovo 3 d.) paantraštė. Dar vienos slėpynės kuriant teatrą, ieškant su juo kontakto.

Kokiame nors apšepusiame lofte pasistatei taburetę, pasikvietei nors vieną žiūrovą – prašau, apsinuogink, vaidink, kurk sau į kairę ir į dešinę. Tačiau žingsniuojant gatve / skrodžiant erdvę ir laiką kiaurai taip, kaip skrodėme tą vėlų vakarą, gimsta keistas hibridas keliomis svyruojančiomis galvomis (bent jau mano vaizduotėje)...

Stacionari, apibrėžta, įtvirtinta vieta yra būtina teatro sąlyga – gali keliauti per kambarius, sukeliotis užkulisiuose, bet negali teatro „įsidėti į kuprinę“ (šiuo atveju gauti užduotį, užsidėti ausines, eiti ir jausti). Na, galbūt kokioje nors vaidybinėje vaikams skirtoje atrakcijoje. Tačiau ne mišiose su akustiniais virpesiais geto intencija, siekiant sutverti nors kiek identišką atmosferą. Tikrai neklūpau drauge su tais nuolat atgailaujančiais lietuvių ir žydų konflikte, bet „Glaisto“ idėja man pasirodė ne itin morali, tarsi pro rakto skylutę.

Galbūt ją reikėjo tiesiog kitaip įforminti? Kaip orientacinę dvasinę ekskursiją... Jeigu Vilniaus gidas Darius Pocevičius naktį temptų mane tomis pačiomis gatvelėmis į tas pačias bromas ir statybas, įgarsindamas dar baisesnes istorijas, viskas sukristų į savo vietas, o ir svarbi distancija būtų išlaikyta.

Tačiau dabar, vėlų pavasario vakarą, žingsniuojant paskui vedlį, ausinėse girdint suflerį (zvimbimą, šūvius, trūkinėjančius senų izraeliečių prisiminimus, giesmes, netgi tą šauniai įgarsintą bėgimą laiptais), sustojant tam tikrose vietose / kadruose ir apsišviečiant įduotu žibintuvėliu detales – mea culpa – jaučiu tik tai, kad nejaučiu. Kad man labai nepatogu (švelniai tariant) prieš čionai kadaise buvusius.

Rimanto Ribačiausko, Manto Jančiausko, Anos Ablamonovos ir kt. projektas „Glaistas“ sudomins daug vilniečių. Iškėlusi koją iš „teatrinės aikštelės“ ir pasukusi namo, buvau tikra: ne, mes niekada nesuprasime, nepatirsime nė lašo to, ką jie patyrė! Jau ir tai yra geras rezultatas.


/ / /

Čia turėjo būti Rusų dramos teatro spektaklio „Utopija“ recenzija

Уважаемые зрители Русского драматического театра Литвы, сообщаем, что наш театр придерживается рекомендаций министра здравоохранения Литовской Республики от 3 марта 2020 г. В связи с риском заражения вирусными инфекциями рекомендуем Вам быть ответственными и беречь свое здоровье и здоровье окружающих Вас людей. Мы надеемся на Вашу сознательность в предотвращении распространения вируса. Информируем, что:

• в РДТЛ созданы все условия, чтобы люди смогли мыть руки дезинфицирующим мылом;

• залы, в которых идут спектакли РДТЛ, и театральные помещения общего пользования регулярно проветриваются и дезинфи­цируются;

• лица, у которых появились первые симптомы инфекции дыхательных путей, просим не посещать спектакли;

• спектакли не отменяются;

• мы внимательно следим за сообщениями государственных учреждений и, в случае изменения ситуации, обеспечивая безопасность зрителей, отреагируем соответствующим образом;

• решение посетить театр является личным выбором каждого зрителя, который должен быть сделан после оценки всей информации, состояния собственного здоровья и исходя из рекомендаций специалистов.