Prenumerata

Spausdintinės versijos prenumerata

Kultūros žurnalas „Literatūra ir menas“ išeina 2 kartus per mėnesį (kas dvi savaites, rugpjūčio mėnesį – neleidžiamas), per metus išleidžiami 22 numeriai.

Prenumeratos kainos (su pašto išlaidomis):

Prenumerata Lietuvoje

1 mėn. – 5 €.
3 mėn. – 15 €.
6 mėn. – 29,5 €.
12 mėn. – 54 €.

Prenumerata į užsienį

ES šalyse                Ne ES šalyse
1 mėn. – 8 €.         1 mėn. – 9 €.
3 mėn. – 23 €.       3 mėn. – 26 €.
6 mėn. – 46 €.       6 mėn. – 52 €.
12 mėn. – 83 €.   12 mėn. – 95 €.

Mūsų indeksas 5233
Prenumerata priimama visuose „Lietuvos paštas“ skyriuose, interneto puslapiuose: prenumerata.post.lt ir https://www.zurnaluprenumerata.lt/kategorija/kultura
Redakcijoje: K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius; tel. +370 674 64 188,
el. paštu: litmenas@gmail.com
Draugai