Prenumerata

Prenumeratos kainos (su pašto išlaidomis):

Prenumerata Lietuvoje

 

1 mėn. – 5 €.

3 mėn. – 15 €.

6 mėn. – 29,5 €.

12 mėn. – 54 €.

  

Prenumerata į užsienį

 

ES šalyse                   Ne ES šalyse

1 mėn. – 8 €.             1 mėn. – 9 €.

3 mėn. – 23 €.           3 mėn. – 26 €.

6 mėn. – 46 €.           6 mėn. – 52 €. 

12 mėn. – 83 €.         12 mėn. – 95 €.

 

Mūsų indeksas 5233

Prenumerata priimama visuose „Lietuvos paštas“ skyriuose, interneto puslapiuose: prenumerata.post.lt ir https://www.zurnaluprenumerata.lt/kategorija/kultura

Redakcijoje: K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius; tel. +370 674 64 188,
el. paštu: litmenas@gmail.com

 

Draugai