Poezija


56-ojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatu tapo poetas, eseistas, fotografas Alis Balbierius už eilėraščių knygą „Ekvilibriumas“. Spausdiname naujausius poeto eilėraščius.   Alis Balbierius. Ugnės Žilytės piešinys.   / / / būta sniego virš jūros ir jūros virš sniego – ant kranto akmenėliai ledu inkrustuoti ir mirusios jūržolių rankos   būta visko tiek daug – o tiek maža ta...


    pradžia vieną saulėtą popietę, kai ji grįžo iš pamiškės žirklėmis prisikarpiusi čiobrelių, prisiminė – jo atodūsiai būdavo tamsūs lyg gatvės purvo sąnašos po audros, jo skiemenys – išbrinkę kaip duona vandeny; jis myždavo į stiklainius ir tik kartą rašė m y l i u.   2. kas geriau nei mirtis purvinam buities orgazme   kas stipriau nei klasikinis lietus sekmadienį po mišių   – atsių...


Aistis Žekevičius

2020-07-28 22:12:24

  babelio bokštas pradžia buvo puiki aiškus projektas ryžtingas nusiteikimas tvirti pamatai   šauniausi mūrininkai mieste konstrukcijai stiebiantis viršun darbai pradėjo strigti vis dažniau išgirsdavai jochuidy vyrai kur tas kur anas   klimatui šylant atmosfera kaito ir statybų aikštelėje daugėjo nesusipratimų nesusikalbėjimo ir kombinavimo vyko stebuklai: gipskartonio plokštės ištirpdavo ore s...


Galway Kinnell

2020-07-23 21:09:43

JAV poetas Galway’us Kinnellis (1927–2016) gimė Rod Ailande. Atlikęs tarnybą kariniame laivyne studijavo Prinstono ir Ročesterio universitetuose. Pakeliavęs po pasaulį dėstytojavo ir rezidavo įvairiuose Amerikos universitetuose, daugiausia Niujorke, tačiau daug laiko praleisdavo savo užmiesčio name Vermonto valstijoje; čia ir palaidotas. G. Kinnellio knygos, apdovanotos svarbiausiomis JAV poetinėmis premijomis: „The Book of Night­mares“ („Košmarų knyga&ld...


Nijolė Kepenienė

2020-07-16 06:19:47

  Buvimas Trioletai   1 tik lietaus šnabždesys dangaus mišios už šviesiąsias naktis tas lietaus šnabždesys už gumbus ir šaknis raumenyną dantis tas lietaus šnabždesys dangaus mišios   2 už šaknis ir už kaulus ta lopšinė tyli miestas krūpčioja verkia už šaknis ir už kaulus žuvis gieda... girdi? vien srove užsiklojus už šaknis ir už kaulus tau lopšinė tyli   3 i&scaro...


Gintaras Bleizgys

2020-07-14 22:14:06

  / / / ketverių į elektros rozetę įkišau metalinę močiutės sagę – –   nuo ryto spengia ausyse svaigsta galva kadaise rašiau eilėraščius   paskui išsikvėpiau prisimenu močiutė veidrodyje rodė pajuodusį mano veidą – – norisi prigult   prie lovos ant žemės voliojasi antklodę susisupęs trimetis sūnelis žybsi tamsiai geltonos lemputės už lango atkasę velėną pila skaldos tada smėlio kloja trinkelę   e...


  1. Pozicionavimas taip sakant geras klausimasta prasme tarkim galbūt sunkus klausimasbendrąja prasme iš tikrųjųbe abejo yra nuomonėvienareikšmiškaibūtentbe abejopraktiškai neabejotinaaaa eee mmmfaktastiposunku pasakyti reãliailinkiu jums gražios dienos 2. Rinkiminė kalba viena vertus nakita vertus ogalimai negalimaiiš tikrųjų trečia vertus hopenkta vertus hmtam tikrai tam tikribe abejo iš visų tikrųjųiš tikrų be abejųpažadu ...


Elizabeth Barrett Browning

2020-06-20 19:22:50

Kartais eilėraščiai būna tokie intymūs, kad autorius – šiuo atveju autorė – nori juos pridengti tarsi vertimo šydu. Anglų poetė Elizabeth Barrett Browning (1806–1861), Roberto Browningo, kuriam ir skirtos šios eilės, žmona, turbūt ne pirmoji to ėmėsi minėtais sumetimais. Iš pradžių šį 44 sonetų ciklą ji ketino pavadinti „Sonetais iš bosnių“, bet Robertas ją įtikino geriau prisidengti portugalais. Ne vienas poetas anks...


Josif Brodskij

2020-06-18 01:02:28

Gegužės 24 d. Josifui Brodskiui būtų sukakę 80   Ugnės Žilytės piešinys.   Grabnyčios Anai Achmatovai Kada su Naujagimiu žengė Jinaitąkart į bažnyčią, užtiko tenaiJi vien Simeoną ir pranašę Oną,budėjusius romiai papėdėj kolonų. Ir perėmė Vaiką iš Jos atsargiaisenolis. Ir jie visi trys pagarbiaisustojo šventykloje priešaušrio mėlyalsuojančiu rėmu apie Kūdikėlį. Apsupo mišku šventykla juos tankiu.Nuo žvilgsnių žmogaus ir nu...


Edvinas Valikonis

2020-06-16 23:07:25

  Vandenynas kelio gale to kelio gale telkšo bala.kai kas pasakys – vandenynas,kai kas sako matę jo dugną, sveikinęsi.kai kas tik dugno ir ieško. bandyta čia veisti žuvis, jos iškartį paviršių pilvais;sapnavau esąs žuvis, laiganti po šiaskapines, norėjau rėkti, mano burna buvopilna vandens, žarnos – išverstos. seniau žmonės lankstė laivus iš popieriaus,mirkė žibale ir leido liepsnojančiuskito kranto link. vėliau paklausei m...


Draugai