Poezija


Jelena Glazova

2023-05-23 14:12:15

Jelena Glazova (g. 1979) – rusiškai rašanti poetė, dailininkė, muzikantė ir fotografė iš Latvijos. Yra išleidusi 3 poezijos knygas, jos visos dvikalbės, į latvių kalbą verstos žinomų Latvijos poetų: „Transferai“ („Трансферы / Transfēri“, vertė Tomas Treibergas ir Svenas Kuzminas, 2013), „Godulys“ („Алчность / Alkatība“, vertė Arvis Vigulas, 2019) ir „Naivumas“ („Наивность / Naivums“, vertė E...


Mindaugas Kirka

2023-05-14 20:19:54

      kačiukai   tiek tos grožybės – mėšlinos balos atlydžio žydinčios šiukšlės   kurmiarausių spuogais išbertos pievos – aplink vien butelių sielos tuščios   per žiemą prarūkytais balsais kriokiančios varnos   ir mes – debesų pilkumo einantys nuo upės     renkant kriaukles   taip dūžta ežero stiklas į vandenį paukščiams  nutūpus   ir spindi vie...


Nida Timinskaitė

2023-05-02 21:58:59

  / / / kalbuosi tyliai su mirusiais – kartais pamirštu tavo balso tembrą ir intonacijas tylius atodūsius, pauzes kartais nebeatmenu tavo veido bruožai išskysta kaip vandens atspindy raibuliuoja, nyksta, susiniveliuoja tartum senam apmusijusiam veidrody nepaisant kartu praleistų akimirkų nužmogėjimas vis kartojasi ir kartojasi praaugdamas aukščiausių medžių viršūnes pasiekdamas patį dangų kur tyliai kalbasi mirusieji gyvesni už gyvuosius......


Juris Helds

2023-04-17 21:59:10

Juris Heldas (g. 1942) – latvių poetas, dramaturgas, aktorius. 11 poezijos rinkinių, 10 pjesių autorius. Kompozitorius Ivaras Kalninis pagal jo tekstus yra sukūręs dainų. J. Heldo poeziją valdo trejybė: romantizmas, impresionizmas ir simbolizmas. Ir pinkli, koduota metaforikos ir vaizdų sistema. Anot poeto, jam svarbiausia išreikšti tai, kas lieka neištarta, kas telpa estetikoje, filosofijoje, etikoje, „kol pajunti, kad šis žodis vibruoja, dera visame kont...


Goran Gatalica

2023-04-13 21:48:43

Goranas Gatalica (g. 1982) baigė studijas Zagrebo universitete (fizikos ir chemijos mokslų daktaras), yra Kroatijos rašytojų sąjungos narys, tarptautinio haiku žurnalo IRIS redaktorius. Eilėraščiai, haiku, prozos kūriniai spausdinti Kroatijos ir užsienio literatūriniuose žurnaluose bei antologijose, įvertinti daugeliu apdovanojimų. 2022 m. spalį Kroatijoje išleista G. Gatalicos haiku rinktinė „Nakties jazminas“, kurioje trieiliai spausdinami septyniomis kalbomis:...


Dane Zajc

2023-03-31 10:00:26

  Dane Zajc. Rytas   Rytas Dabar grįžta sužaloti vilkai į savo guolius. Dangus ryja naktį. Ją ryja raudonais dantimis ankstyva aušra. Tyliai grįžta sužaloti vilkai. Iš žaizdų laša kraujas. Ant paparčių. Ant minkštų samanų. Ant baltų rasotų gėlių. Kojos apsunkusios. Ieško saugios kertės. Akys apžlibusios. Ieško tamsos. Kad ir kapo tamsos. Tamsos, kuri ryja išbadėjusiais raudonais dantimis kalvas rytuose. O, miegoti....


Margaret Atwood

2023-03-31 09:43:22

Margaret Atwood (g. 1939) – daugybę prestižinių literatūros apdovanojimų (tarp jų dukart „Bookerio“ premija) pelniusi Kanados prozininkė, poetė, literatūros kritikė. Išleido keliolika poezijos knygų, romanų (garsiausi iš jų – „Tarnaitės pasakojimas“ ir „Liudijimai“ – pasirodė ir lietuviškai), daug literatūros kritikos, socialinės kritikos knygų, apsakymų rinkinių, knygų vaikams. Čia spausdinami eilėraščiai versti i...


Tomas Petrulis. Musių kolekcija

2023-03-03 11:24:35

  Išpažintis „Tik nesmerki savęs, išpažinties komoje net ir aš esu prikalbėjusi visokiausių paikų dalykų, – tarė jam mėsinga kambarinė gėlė, kol laistė jis ją, laistytuvą dailiai pakreipęs, – juk išpažinties formoje, – tęsė ji, – visai nėra nieko blaivo, tad ir aš esu prišnekėjusi išties siaubingų paikysčių, – pakartojo ji jam, – na, tarkime, vieno iš seansų metu išpažinau, kad esu d...


Nijolė Kliukaitė-Kepenienė

2023-03-03 11:20:39

  klostės laukdamasi jos motina turbūt skaitė kažką apie stirnas gal siuvinėjo bandydama tiksliais adatos dygsniais sugauti tą baikštų gyvūnų greičio stebuklą tyčia lėtai verdavo reikiamos spalvos siūlą į adatą neišmoktu nesufabrikuotu ir neiškoduojamu judesiu besdavo smaigalį į virpančią laiko duobę pirštų pagalvėlėmis jausdama gyvulišką džiaugsmą tekantį po margų siūlų kailiu čiuopdavo žolių ir žiedlapių prisigėrusius plaučius ir mikroskopiška...


Emily Dickinson

2023-02-24 07:48:09

1950 m. JAV kompozitorius Aaronas Coplandas (1900–1990) sukūrė 12 dainų ciklą balsui ir fortepijonui pagal 12 Emily Dickinson (1830–1886) eilėraščių. Kiekvienai ciklo dainai, išskyrus „Karietą“ („The Chariot“), pavadinimas yra suteiktas pagal pirmąją eilėraščio eilutę su dedikacija vis kitam kompozitoriaus bičiuliui. Spausdinami 9 eilėraščių vertimai A. Coplando išdėstyta eilės tvarka. Kitus 3 šio ciklo eilėrašč...