Literatūra


Tarp internete anonsuojamų naujo „Zeit“ numerio straipsnių – ir rašytojo Martino Walserio esė-atsakymas į pretenzingą redakcijos klausimą rašytojo 95-mečio proga: „Kuo džiaugsitės po mirties?“ Reikės nusipirkti. Sekmadienio rytą geležinkelio stoty pakeliui į darbą, kai nieko iš nieko nesitiki, pamatai ant laiptų išsklidusius numesto laikraščio lapus. Pasilenki, dviem pirštais praskleidi viršutinį puslapį, jame –...


Dar nespėjau pamiršti 2021 m. „Literatūrinių slinkčių“ dėžutės, o jau pasirodė nauja. Išvada aiški: nereikia taip ilgai ignoruoti leidinių lentynose. Šis tekstas – 2022 m. „Literatūrinių slinkčių“ laureatų glausta ap­žvalga, įvertinimas, o ne išsami recenzija. Lino Daugėlos kūriniuose išryškėja jautrus lyrinio subjekto santykis su pasauliu, jo gyventojais: „pats kaltas / kad negaliu ramiai praeiti / pro i&s...


Akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos“, šiemet jau septynioliktą kartą organizuotas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto, ėmėsi naujos iniciatyvos – Metų straipsnio konkurso. Juo siekiama atkreipti dėmesį į vertingiausius Lietuvos akademiniuose žurnaluose paskelbtus literatūrologinius straipsnius ir išrinkti geriausius. Konkurso komisiją sudarė: pirmininkė prof. dr. Brigita Speičytė (VU), dokt. Karo...


Lenkų poetas Česlovas Milošas, 1943 m. būdamas nacių okupuotoje Varšuvoje, parašė eilėraščių ciklą „Pasaulis. Naivūs eilėraščiai“. Didžioji tų eilėraščių dalis yra paprastų žodžių interpretacijos: „Nerimas“, „Meilė“, „Viltis“, „Vartai“, „Gonkas“, „Kelias“ ir t. t. Nes karas pakeičia žodžių reikšmes. Kai kurios reikšmės atšimpa ir jas reikia galąsti ka...


Rasa Aškinytė. „Penkios istorijos apie meilę su laiminga pabaiga“ Knyga ryškiai rožiniu viršeliu, viršelio centre – juodu pieštuku subraižyta širdis. Knyga iš vadinamųjų atostoginių ir skirta nusivylusioms meile moterims. Nesu tokia, taigi perskaičiau įstrižai. Bet kaip savotišką mokslinį veikaliuką, tam tikrą pratybų sąsiuvinį, nes autorė rašo šaltakraujiškai, metodiškai, pasikartodama, dėliod...


Ką reiškia būti nufotografuotai, kaip jautiesi fotografuojama? Esama įsitikinimo, kad taip „pavagiama“ žmogaus siela... Tai turbūt retorinis klausimas. Kaip tau šis kadras? Tau svarbu atrodyti? O gal nufotografuota tampi tiesiog spektaklio personaže, kuri gyvena jau atskirą gyvenimą? Kalba keičiasi, vizualėja, esama nuogąstavimų, kad teksto (tradicine prasme) greitai apskritai neliks. O galbūt iš rašytojo irgi liks tik vaizdas?   Daiva Kairevičiūtė...


Marius Ivaškevičius. „Tomas Mūras“ „Tu rašai geriau už visus pornofilmus“ (p. 249), – pagrindinį romano veikėją Tomą Mūrą sekstindama gyrė meilužė. Deja, jeigu kas paklaustų, ar „Tomas Mūras“ yra geresnis kūrinys už pornofilmą, atsakymas greičiausiai būtų neigiamas. Ne todėl, kad Marius Ivaškevičius blogai rašo, anaiptol. Net ir pernelyg ištęstame pasakojime prasikala žavingos kalbos daigai, autorius geba puikiai sudėl...


Ką reiškia būti nufotografuotam, kaip jautiesi fotografuojamas? Esama įsitikinimo, kad taip „pavagiama“ žmogaus siela... Tai turbūt retorinis klausimas. Kaip tau šis kadras? Tau svarbu atrodyti? O gal nufotografuotas tampi tiesiog spektaklio personažu, kuris gyvena jau atskirą gyvenimą? Kalba keičiasi, vizualėja, esama nuogąstavimų, kad teksto (tradicine prasme) greitai apskritai neliks. O galbūt iš rašytojo irgi liks tik vaizdas?   Daiva Kaireviči...


Sandra Bernotaitė. „Akys chimeros“ Rašytojas ir režisierius Alvydas Šlepikas jau patrimitavo – Sandra Bernotaitė parašė mažiausiai dešimtmečio romaną „Akys chimeros“. S. Bernotaitė, ilgai gyvenusi Australijoje, grįžo tiesiai į smetoninį Kauną ir išvydo garlaiviu į Gelgaudiškį keliaujančią lenkų ir lietuvių rašytojų delegaciją. Iki prieplaukos delegaciją atveda visuomenės veikėja Sofija Čiurlionienė, Rašytojų d...


„Literatūroje ir mene“ spausdintoje recenzijoje „Tiesą žinoti geriau“ Renata Šerelytė aptarė 2021 m. „Literatūrinių slinkčių“ konkurso prozos laureačių kūrinius, tačiau nepaminėtos liko konkursą laimėjusios poetės Alina Borzenkaitė ir Uršulė Toleikytė. Todėl sąžininga atskirą apžvalgą skirti ir joms. Abi poetės skelbia savo kūrybą kultūrinėje spaudoje, jų eilėraščių yra 15min.lt organizuojamame projekte „Urban Poet­ry“, Vi...