Redakcija

Redakcija

Vyriausioji redaktorė – Lina Laura Švedaitė (linalaurasvede@gmail.com)

Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas – Dovydas Kiauleikis

Skyrių redaktoriai – Zigmas Pakštaitis, Andrius Jakučiūnas

Kalbos redaktorė – Jurgita Radzevičiūtė 

Dizaineris – Rimvydas Strielkūnas

Buhalterė – Brigita Misiuvienė

Kultūros žurnalą „Literatūra ir menas“ (ISSN 0233-3260)
leidžia viešoji įstaiga „Literatūra ir menas“

VšĮ „Literatūra ir menas“

Įm. kodas: 120150460

Adresas: K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius
El. paštas: litmenas@gmail.com
Redakcijos tel.: +370 67464188
Sąskaitos AB „Swedbank“ (kodas 73000):
a. s. LT987300010002449967
b. s. LT277300010002460072

facebook.com/Litmenis

Redakcija, spausdindama įvairių autorių straipsnius, skaitytojams ir sau palieka teisę turėti kitą nuomonę. Rankraščių nerecenzuojame ir negrąžiname. Pasiliekame teisę straipsnius redaguoti ir trumpinti. Už skelbimų ir reklamos turinį neatsakome.

Įsipareigojame konfidencialiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis, reikalingus buhalterijai, ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.

Trumpai apie mus

Kultūros savaitraštis „Literatūra ir menas“ išvydo dienos šviesą 1946-07-21 Vilniuje kaip LTSR tarybinių rašytojų sąjungos ir Meno reikalų valdybos savaitinis laikraštis. Nuo to laiko nesikeičiančio savaitraščio logotipo autorius – grafikas ir scenografas Telesforas Kulakauskas (1907-1977). Nuo 1954 leidinys skelbėsi esąs Lietuvos tarybinių rašytojų sąjungos savaitraštis, nuo 1963 – Lietuvos TSR rašytojų sąjungos savaitraštis, nuo 1968 – Lietuvos TSR kūrybinių sąjungų savaitraštis, nuo 1982 – LTSR Kultūros ministerijos ir Rašytojų sąjungos organas, nuo 1989 – Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis. Už mūsų ilga istorija – visi dabartinės redakcijos nariai yra gimę vėliau už leidinį. Toje istorijoje būta visko – tarnavimo sovietinei ideologijai, jai neįtikusių autorių „triuškinimo“, nepelnyto režimui lojalių menininkų garbinimo. Tačiau „Literatūra ir menas“ visada buvo kiek žmoniškesnio kalbėjimo oazė sovietinių dienraščių keliamo triukšmo dykumoje. Jo stebėjimo objektas, menai bei literatūra, ir susiformavusi ezopinė gana rafinuota užuominų bei ženklų sistema visada pasiūlydavo skaitytojams daugiau interpretacijos galimybių. Sąjūdžio laikais, mūsų savaitraštis vienas pirmųjų pradėjo spausdinti tai, kas anksčiau buvo draudžiama. Jo tiražas siekdavo 70 tūkstančių egzempliorių. Vėliau mūsų redakciją palikę žmonės įkūrė kitus kultūrinius leidinius arba išėjo dirbti į dienraščius.

Nuo 2005 metų „Literatūrą ir meną“ leidžia viešoji įstaiga, kurios steigėjas – Lietuvos rašytojų sąjunga. Nuo 2012 metų pradžios pasirodome visuomenei žurnalo pavidalu. Toliau skelbiame straipsnius apie kultūrinio gyvenimo įvykius, literatūrą, muziką, vaizduojamuosius menus, teatrą, kiną, architektūrą, kultūros paveldą bei originaliosios ir verstinės grožinės literatūros kūrinius.

Leidiniui vadovavę vyriausieji redaktoriai: Jonas Šimkus (1946-49), Vacys Reimeris (1949-69), Vytautas Radaitis (1969-75), Osvaldas Aleksa (1975-85), Antanas Drilinga (1985-88), Leonidas Jacinevičius (1989-90), Vytautas Rubavičius (1990-93), Vladas Braziūnas (1993-95), Alvydas Šlepikas (1995-98), Benediktas Januševičius (1999 sausis-vasaris), Arnas Ališauskas (1999 kovas), Benediktas Januševičius (1999 balandis-birželis), Arnoldas Barysas (1999 liepa-rugpjūtis), Gintaras Bleizgys (1999-2001), Kornelijus Platelis (2001-2014), Gytis Norvilas (2014-2022), Lina Laura Švedaitė (nuo 2022-...)