Apie mylios valandą

Rugsėjo 10 d. „Vartų" galerijoje veiksiančios parodos „Mylios valanda" leitmotyvai

Įprasta, kad mylia yra kelio, ilgio matavimo vienetas. Dažnai svarstome, per kiek valandų nueinama, nuvažiuojama, nuskrendama ar nuplaukiama viena mylia? Ir kas atsitiktų, jeigu šiuos žodžius (ir prasmes) sukeistumėm vietomis ir ne valandas (laiką) matuotumėm myliomis, bet mylias valandomis, svarstytumėm, pavyzdžiui, kiek ir kokios yra mylios valandos? Arba kiek valandų telpa vienoje mylioje? Tokiu atveju mylios valanda tamptų begalinė ir tada galėtų atsitikti bet kas ir viskas, ir niekas. Ji laisva nuo apibrėžimų. Greitis ir laikas mylios valandoje išsilaisvina ir kuria visai kitas prasmes. Tai ertmė, kur susvyruoja įprastinis laiko ir greičio (judėjimo) suvokimas, kur dingsta apibrėžimai, taisyklės, išsitrina pažįstamo pasaulio ribos.
Mylios valandai yra būdingas savarankiškas vidinis laikas, nepaklūstantis tam, kas įprasta ir numatyta. Galima sakyti, jog tai vidinis laikas su intencionaliais sąmonės aktais, tik kur dingsta intencijos savininkas? Šios parodos atveju jis – tai atvira ertmė, pripildyta paslaptingo polilogo. Ji primena anapus suvokimo vykstančią loteriją: balti kambariai su gipsiniais lipdiniais ant lubų, kartais pasigirsta fortepijonu skambinamos trūkinėjančios melodijos. Kambariuose išsibarstę objektai, tekstai, garsai ir vaizdai, mintys ir žiūrovai, rankose laikantys loterijos bilietus.
2EASY fashion sėdi vienas priešais kitą ir svaidosi pieštukais baltame popieriuje. Julius Balčikonis patiesia Juozo Balčikonio kilimą, primenantį nukirstą mišką. Justė Venclovaitė nupiešia parodai komiksą. Vitalijus Červiakovas papildo parodos erdvę garsais. Danutė Gambickaitė skaito menotyrininkų ir meno kritikų tekstus, iš jų dėliodama eiliuotus tekstus. Rokas Dovydėnas iš porcelianinių vazų pasikviečia Plėviakojį ir Luohaną. Aurelija Maknytė pagamina Algimanto Kunčiaus kūrinius. Gediminas Akstinas sugrįžta į praeitį, kad apmąstytų dabartį.
Mylios valandos loterijoje iškrentantys nauji kamuoliukai nugvelbia prieš tai buvusįjį. Tarsi „rinktų mylias", kaip viename amerikiečių mokslinės fantastikos serialo „Prieblandos zona" epizode: pagrindinis veikėjas nusileidus lėktuvui suvokia, jog jo kaimynas, rinkdamas mylias, atėmė iš jo tapatybę. Ką be jos daryti? Pačiam pradėti „rinkti mylias".
Parodoje pristatomi įvairių kartų menininkų kūriniai suvokiami kaip nehierarchiška, polilogiška elementų visuma. Žvelgiant į jau žinomus kūrinius naujame kontekste ir pristatant naujai atrastus, siekiama atskleisti dar nematytą rakursą, apčiuopti atsitiktinius ir režisuotus vidinius ryšius.

Galerijos „Vartai" informacija

Vitalijaus Červiakovo „Zapiekanka" – 4 viršelyje