Juozas Gniužda. Rapsodija LMI

„KGB persekiotas poetas, žinoma, negalėjo būti grafomanas“
                        Gintaras Lazdynas


Rapsodija LMI1

Skersai_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
         slapta vis pavydėt Maironiui
         už mėlynuojančius kelius
         paglostyti pečius Maldonio –
         broleli mielas nenuliūsk
         kad nuo tavęs mes atitolstam
į Kalanavičių pažvelgt
         nelyg į ugnį – užsimerkt
         ir nesudėt per naktį bluosto
         išgirdus pūgoje Albino
         iš Bernotų viltingą balsą
         per zanavyko žodžio skalsą
         kad talentingi nepaklys
         tarp habituso margumynų
         kurie J. Andrių nukankino
         ir šaukia jis kaip nebylys
aukštėjanti kakta M. Aido
        po kojom slystantys ledai
        nelyg Eumolpui2 – jį radai
        kadais Satyrikoną skaitęs –
        neleido peraugt į Arbitrą3
        kol Valentinas stvėręs britvą
        šį tą nuo talentų nuskus
        ir vaizdas vėl mirgės vaiskus
        poezijiniuos kulgrindėjuos
ir kaip likimą apkabint
       į Eriką panašią mūzą
       Kornelijus kol Sirakūzuos
       Suradęs veš ar neš Medėją4
jinai Zigitą5 nugaluos
       kaip Peliją6 kadais nudėjo
ir brūkštelt porą sakinių
       P. Petrui – jei Morkūnas taikos
       į Seimą – gal ir man jau laikas
       į jaują smukti tarp velnių
arba sugluminti savus
       užmovus pirštines ant kojų
       ir pėdkelnes apsivyniojus
       ant kaklo – nubraukiant pelus
       nuo METŲ7 – šmaukštelt per nagus
       kurie prie nobelinių tiesias –
       žmogau kraitelis tavo liesas
       be to dar springstamai ogus
bent kartą snaudžiant prietemy
      įžengt į sidabrinį amžių
      ir Joną J. čiupt už pažandžių –
      žinai ką žeminti imi?
įsūkuriuot festivalius
      kur čiulkinius poetai grūda
      mąstyt ko Navakas nuliūdo
      užčiuopęs grėdus apvalius
ir instituto paneles
      drąsint – kartupelius nulupus
      čėrauk su razumu8 kol pupos
      per pasninkus save sules
ir šiurmėlės pečiais ribės
       su juodraščiais prieš LMI stojus
       kol duobkasys kils iš duobės
       per kamštį jambą sukapojus
Skersyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 LMI – literatūros mėsinėjimo institutas.
2 Eumolpas – žr. Petronijus. Satyrikonas. CXXXVI.
3 Arbitras – t. p.
4 Medėja – Kolchidės karaliaus dukra, argonauto Jasono agentė, pristačiusi avikailius auksui slėpti.
5 Zigitas – mįslinga abrazija J. Holfeldo nuoraše.
6 Pelijas – Tesalijos karalius, kuris žuvo per tuos avikailius.
7 J. Holfeldo nuorašas.
8 T. p.