Užuojautos

Dėl dailininko STASIO LEONO MAKARAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame dailėtyrininkę Ramutę Rachlevičiūtę ir artimuosius dėl sūnaus netekties.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Skaudžią liūdesio valandą dėl mylimo sūnaus Kristupo netekties nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus dailės akademijos galerijos ,,Akademija" vedėją, Dailės istorijos ir teorijos katedros docentę Ramutę Rachlevičiūtę.
Vilniaus dailės akademija

Nuoširdžiai užjaučiame kompozitorių Faustą Latėną del sūnaus netekties.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga