WILLIAM BLAKE

Williamo Blake’o autoportretas

Tigras


Tigre pragaro akim,
Šėlsti tu miškuos naktim!
Amžina kieno valia
Tau skirta šiurpi galia?

Kur – gelmėj ar dausose –
Žiebės tau akių šviesa?
Kas su išmone gudria
Grūdino tave žaizdre?

Kokias audė jis svajas
Vydamas širdies gijas?
O kai ėmė plakt širdis
Kūrė smegenis tau jis?

Kūjis, priekalas tai kam?
Kalt taviem žiauriem nasram?
Ir kokia klasta baisi
Slypi tavo judesy?

Ligi rojaus pakraščių
Plūsta ašaros žvaigždžių:
Kam sutvertas tas žvėris?
Avinėlio nepraris?

Tigre pragaro akim,
Šėlsti tu miškuos naktim!
Amžina kieno valia
Tau duota šiurpi galia?

Drugelis1


Drugeli, ak,
Ranka skiausčia
Tave kliudžiau
Aš nejučia.

Esu kaip tu
Trapus, lakus,
Drugeli, kuo
Tu ne žmogus?

Kaip tu, sukuos
Tai šen, tai ten,
Žinau: suduos
Lemtis ir man.

Jei gyvastis
Yra mintis,
O jos stoka
Yra mirtis,

Mūs abiejų
Viena dalia –
Kol mes gyvi,
Mirtis šalia.

Minkštas sniegas


Aš vaikščiojau baltais žiemos takais
Ir pakviečiau snaiges linksmai pažaist.
Jos žaidė, tirpo... Mus bausdama,
Pūgom ir šalčiais keršijo žiema.

Amžinybė


Laimės siekia kas jėga,
Sunaikina ją staiga;
Kas ją bučiniu pagaus –
Tas mirties neparagaus!

* * *


Tingulys, lengvi kerai –
Dailūs grožio apdarai.

Flaxmanui2


Nors ir šaipaisi iš manęs, tau pikta nieko neturiu;
Tu bepročiu mane laikai, o aš tave – tiktai stuobriu.


____________________________________
1 Originalo pavadinimas – „The Fly“. Daugelis vertėjų klysta versdami jį „muse“. Pavyzdžiui, taip darė „Šiaurės Atėnuose“ paskelbto Antano Danieliaus eilėraščio vertimo konkurso dalyviai (išsamiau žr. „Šiaurės Atėnai“, 2008-12-19, nr. 921). Pasak autoritetingų W. Blake’o kūrybos žinovų, the fly jo kūryboje reiškė drugelį. Apie tai žr. Samuel Foster Damon, Morris Eaves. „A Blake Dictionary – The Ideas and Symbols of William Blake“. – New York: Brown University Press, 1988, p. 139.
2 Johnas Flaxmanas (1755–1826) – anglų skulptorius, neoklasicistas, ilgametis W. Blake’o draugas. Nenuostabu, kad artimi draugai kartais rimtai susipykdavo. Ši epigrama ir buvo parašyta po kivirčo.

Iš anglų kalbos vertė LANIS BREILIS