Mokytoja lituanistė V. Rudavičienė: „Tautiškumas – galimybė būti originaliam“

Kretingos viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir etnokultūros mokytoja ekspertė Virginija Rudavičienė sutiko pasidalyti mintimis apie tautiškumo ir pilietiškumo, lietuviškosios ir pasaulio kultūros santykį, tradicijos ir dabarties sankirtas.

Vienos tautos istorija

Mokytoja lituanistė Virginija Rudavičienė„Pilietiškumo ir tautinio tapatumo sąvokas atskirčiau, nes etniškumą žmogus suvokia lyg kelių dalykų sintezę: kaip priimamos ir kaip vertinamos tautos tradicijos, papročiai, kiek jis pats gyvena pagal tautos kultūros tradicinį kalendorių, ar stengiasi savo paprasta kasdienine nuostata natūraliai išgyventi ir kasdienybės, ir švenčių prasmes“, – pradeda V. Rudavičienė. ,,Bendraudama su gimnazistais, skatinu juos klausti savęs, ar esame aktyvūs tradicinių papročių dalyviai savo namuose, giminėje, bendruomenėse, ar dalyvaudami šventėse rūpinamės prisidėti realizuodami savo kūrybinį potencialą, ar liekame tik stebėtojai...“