Pranas Visvydas. Išmintinga meilė su lyriškais priedais

Navakas K. LORELEI. ‒ Kaunas: Kitos knygos, 2013.

Marinai Cvetajevai poetas buvo sprogimas. Gan sprangus palyginimas, turint omeny dažnus žmonijos karus ir terorizmą. Bet Marinos metafora ‒ apie literatūros erdvėje poetų kuriamas naujoves. Poeto „bombos“ užtaisytos gaivia kalbos nuovoka, savo laiko jausena, pasaulio pažinimu, polinkiu į naują išraišką, kūrybos aistrą. Tai užtaiso chemija. O jei dar yra ir akstinas, tikras ar išgalvotas, viskas vyksta nesustabdomai. Tikslinga jėga kuria formą arba naujutėlį pavidalą.

Lietuvių poezijoje tokiu itin kūrybingu smarkuoliu tapo Kęstutis Navakas, vienu metu išleidęs dvi poezijos knygas: sonetų rinkinį „100 du“ (Apostrofa, 2013) ir 50 meilės laiškų bei 50 eilėraščių sutelktinę „Lorelei“ (Kitos knygos, 2013). Abi knygos pasiekė mano pastogę Los Anžele. Lenkiuosi siuntėjai literatūrologei Daliai Striogaitei, nes tai ‒ nepaprasta dovana. Įterptame laiškelyje yra ir jos taikli pastaba apie autorių: „Man rodos, jis yra geras fantazierius, jam tiesiog byra įvairios pramanytos istorijos ir personažai, ir turbūt tai ‒ ne visada intelekto, erudicijos atspindžiai. Labiau skubus polinkis žaisti, žaisti ir mėgautis. Jam tas išeina puikiai.“