Užuojautos

Dėl Lietuvos teatrologijos patriarcho ANTANO VENGRIO mirties nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vilniaus dailės akademijos prorektorių Saulių Vengrį, šeimą ir artimuosius.
Vilniaus dailės akademija

Dėl dailininko VYTENIO ANTANAVIČIAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Gintarę Kazlauskienę.
Vilniaus dailės akademija

Nuoširdžiai užjaučiame dailininką Marių Mindaugą Danį dėl Tėvelio mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga