Antanas Šimkus. Tyliai tyliai

Ramunės. Debesys. Nemyli. Myli.
Čionai. Tenai. Sidabrakailė vilkė
Artėja. Tolsta. Tyliai tyliai.

Varovai. Dienos. Tuščios bylos.
Lietus. Medžioklė. Kapinynas.
Rieškučiom dangų iš pelkyno.
Išbėgo pro pirštus. Negrįžo.

Ąsočiai erdvūs. Daugiabučiai.
Apykaklių kraštai įtrūkę.
Kiek nebūties užpilta, ūžta.
Ir vėjas. Širdyje – jo gūžta.

Naktis. Užuolaida – nė krust. Žvaigždynai.
Čionai. Tenai. Sidabrakailė vilkė
Artėja. Tolsta. Tyliai tyliai.

Ligoninių langai. Aptirpę.
Per aukštus patalų pusnynus
Penkis kartus „Sveika, Marija".

Koridorius. Šviesa. Gesina
Laiką šeimininkas.
Dabar miegok. Miegok. Ir šypsos.

Ir slėniai. Gilūs ir ūksmingi.
Čionai. Tenai. Sidabrakailė vilkė
Artėja. Tolsta. Tyliai. Tyliai.
--

2013 vasaris–2014 birželis

 

Gintaro Žilio nuotrauka