Jonas Valonis

Daivos Kairevičiūtės nuotrauka
Daivos Kairevičiūtės nuotrauka

 

Paskutiniai Kęstučio žodžiai


Studijuoju istoriją

Tavo griaučius, Tėvyne

Nuo senovės

Nuo Smetonos


Spakaini gamta

Pažvelgus pro langą

Guli išvertusi

Šonkaulių puslapius

Viduramžių mūšius

Knygų tiražus


Gęsta šviesos

Glostau tomą

Gudavičiaus nugarėlės

Neliks, nelinks link

Mano tėvo


Spakaini gamta

Nenuslysk nuo kelio

nenukrisk nuo arklio

nepamesk

takelio


2023-03-10