Nazim Hikmet. Himnas gyvenimui

Plaukai, krintantys tau ant kaktos,
staiga pakilo lyg nuo gūsio.
Staiga kažkas sujudo ant žemės.
Medžiai šnabžda
tamsoje.
Tavo plikos rankos sušals.

Neįžvelgiamoj
tolumoj
greičiausiai kyla mėnulis.
Jis dar nepasiekė mūsų
sunkdamasis pro lapus
apšviesti tavo peties.
Bet aš žinau,
kad vėjas pakils išvien su mėnuliu.
Medžiai šnabžda.
Tavo plikos rankos sušals.

Iš viršaus,
iš šakų, paklydusių tamsoje,
kažkas nukrito po tavo kojom.
Prislinkai arčiau manęs.
Po mano ranka tavo nuogas kūnas

                                   kaip putli vaisiaus žievelė.
Nei širdies daina, nei sveikas protas –
medžių, paukščių ir vabzdžių akivaizdoj
mąsto mano ranka, lytinti
žmonos kūną.
Šiąnakt mano ranka
negali skaityti nei rašyti.
Nei mylinti, nei nemylinti...
Ji – tai šokančio leopardo liežuvis,
vynmedžio lapas,
vilko letena.
Judėti, kvėpuoti, valgyti, gerti.
Mano ranka kaip sėkla,
skylanti po žeme.
Nei širdies daina, nei sveikas protas,
Nei mylinti, nei nemylinti.
Mano ranka, mąstanti ant žmonos kūno,
yra pirmojo žmogaus ranka.
Kaip šaknis, atrandanti vandenį po žemėm,
ji taria man:
„Valgyti, gerti, šalti, kaisti, kautis, uosti, spalvinti –
ne gyventi, kad mirtum,
bet mirti, kad gyventum...“

O dabar,
kai raudoni moters plaukai krinta man ant veido,
kai kažkas sujuda ant žemės,
kai medžiai šnabžda tamsoj
ir mėnulis kyla neįžvelgiamoj
tolumoj,
mano ranka ant žmonos kūno
medžių, paukščių ir vabzdžių akivaizdoj,
aš noriu gyvenimo teisės,
teisės šokančio leopardo, sėklos skylančios –
Aš noriu teisės pirmojo žmogaus.

 

Iš anglų kalbos vertė Dominykas Norkūnas

Nazimas Hikmetas (1902–1963) – turkų poetas, scenaristas, prozininkas ir režisierius. N. Hikmeto talentas buvo pripažintas dar ankstyvoje jaunystėje, todėl, paties Atatiurko įsakymu, jis buvo atleistas nuo karinės tarnybos per Turkijos nepriklausomybės karą. Tačiau dėl politinių pažiūrų menininkas nuolatos persekiotas ir daug kartų kalintas. Galiausiai 1950 m. išvyko iš šalies, iš jo buvo atimta Turkijos pilietybė, o praėjus penkiems dešimtmečiams po mirties, atkurta.

Ievos Mikalkevičiūtės nuotrauka
Ievos Mikalkevičiūtės nuotrauka