Tautvyda Marcinkevičiūtė. O ypač tuo metu, kai spalio vėjas

mirę yra daug stipresni
už gyvuosius: neužsigerdami jie valgo gyvųjų širdį
ir lyg policija daro kratą
gyvųjų sąžinės bute: viskas išvartyta
pakelti į orą net orūs karveliai vartikliai
perskaityti visi dienoraščiai ir užrašų knygutės
pritaikyti visi raktai rakinamose skrynutėse
ir podėliuose
ieškoma kažkokio plauko
Plautas iš to tik gardžiai juoktųsi bet gyviesiems
nejuokinga jie stengiasi suprasti
absurdo tai teatras ar ėdrus tetraedras
o ypač tuo metu
kai spalio vėjas savo paskutinio
gyvavimo dienomis juos veja
į kapines

2014 10 27

 

Sigitas Parulskis. „Vyrai ir moterys I“ (Londonas)