Vien prisiminimo neužtenka. Albinas Kazlauskas

Jau greit bus 70 metų, kai pasirodė geras, net antikvariatuose beveik „nesužvejojamas" leidinys. Tai Salomėjos Nėries poezijos du stori tomai, vadinęsi „Poezija". Dvitomyje sudėti poetės iki tol išleistų eilėraščių rinkinių viršeliai: labai patrauklūs, nes ir spalvoti, ir, atrodo, faksimiliniai... Vėliau pasirodė įvairių šios poetės kūrinių rinktinės. Bet nė vienoje iš jų tai, kas padaryta 1946 m. leidime – spalvotos ankstesnių rinkinių faksimilės nepakartotos. O juk jos buvo ir jau minėto leidinio originalumas, ir jo... puošmena.
Yra buvę ir beveik nesuvokiamos maskuotės: 1954 m. leidinyje net rinkinių pavadinimų turinyje neliko. Susigriebta tik 1959 m. mažo formato rinktinėje. O S. Nėries raštų tritomyje jau įdėtos rinkinių viršelių nuotraukos, bet tik grupinės, tik juodai baltos.
Išėjo poetų Algimanto Baltakio, Albino Žukausko kūrybos rinktinės. Pažymėta, kad su ankstesnių rinkinių viršeliais. Taip tai taip, bet pavartęs nusivili: nėra spalvų, nėra ir faksimilių.
Lietuvos rašytojų sąjunga ėmėsi kilnaus darbo – leisti daugiatomį serialą „Lietuvių literatūros lobynas". Tomai išleisti tikrai gražiai, bet kiekvienam jų būtų labai pritikę „prieskoniai" – klasikų kūrinių viršelių spalvotos faksimilės. Skaitytojas gėrėtųsi tuo, ką radęs, nes pirmieji leidiniai jau seniai retenybėmis virtę, o jų anuometinė išvaizda šį bei tą bibliografiškai bylotų. Pavyzdžiui, gaila, kad jau beveik nepasiekiamas klasika virto Ievos Simonaitytės romano „Aukštųjų Šimonių likimas" pirmas leidimas, kuriam labai patrauklų viršelį sukūrė lietuvių grafikos klasikas, dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas. Tik „Knygų aidai" neseniai savo viršelyje tai miniatiūriškai pateikė. Miniatiūriškai, nes kitaip ir negalėjo išeiti.
Manyčiau, kad kiekvienas skaitytojas –­ knygų mėgėjas džiaugtųsi ir grafiniu bet kurio rašytojo kūrybos rinkinio pirmojo leidinio pakartojimu. Bent jau to leidinio viršeliu rinktinėje.
Ar to kada nors sulauksime? Gal, nes jei tai įstengta padaryti 1946 metais, galima padaryti dabar ar netolimoje ateityje. Tokie leidiniai kiek pabrangtų, bet kartu ir labai pagerėtų.

Pasvalys, 2013 11 05