Dainius Dirgėla. europa feat. achilas

ángele, saugok angèlę,
propropro... vaikaitę
elenos iš trojos

po beveik trijų tūkstančių metų
galybė laivų
priplaukia europos krantus

išlaipina nesuskaičiuojamus
būrius narsių vyrų

jie kraunasi pakrantės akmenis
į užančius ir kišenes
ir išeina į kelią

prie miesto vartų
iš atneštų akmenų
iškyla didžiulis arklys

staiga pasileidžiantis šuoliais
pro nerakinamus miesto vartus

akmenų spiečiai
prakiurdo katedros langus

aštri žyrančių vitražų šviesa
akina iki aklumo
šukės sminga į kulną

visa tai kažkur jau matyta
galvoja aklas dj homeras
remiksuodamas savo iliadą

 

Pauliaus Juškos piešiniai