Fotonovelė IV: dailininkas Rimvydas Pupelis

x Ignas Algirdas Stanys

 

Fotonovelė IV: dailininkas Rimvydas Pupelis

 

Tapytojas Rimvydas Pupelis gyvena ir kuria Lietuvos periferijoje – Obeliuose, parodas rengia Vilniuje ir Obeliuose, Niujorke ir Paryžiuje.

Dailininko namai ir dirbtuvės apsuptos gamtos – kieme griežia žiogai, krenta obuoliai, o naktimis atklysta stirnos. R. Pupelis norėtų gyventi Vilniuje, bet nenori palikti šio Rojaus. Menininkas vaizdingai kalba, tačiau rasti sprendimus kaip perteikti kubistą fotografiškai nebuvo lengva. Per fotografiją dailininkas pateko į savo paties paveikslus – iškraipytas, sulaužytas.

 

Fotonovelė IV: dailininkas Rimvydas Pupelis
Rimvydas Pupelis. Igno Algirdo Stanio nuotraukos.

 

Tai ketvirtoji šešių fotonovelių ciklo, kuriame fotografija ir garsu atskleidžiami Lietuvos kultūrai bei menui nusipelniusių kūrėjų portretai, dalis.

 

www.fragmentai.lt

 

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba