Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (23)

„Autoportretai“

Septyniolika metų dirbau Fotografijos meno draugijos kūrybinėse dirbtuvėse: spausdindavau fotografijas, ryškindavau fotojuostas, atlikau kitus su fotografija susijusius darbus. Atspausdintas fotografijas kasdien reikėjo išdžiovinti ar nublizginti specialiu blizgintuvu, kuris turėjo poliruotos skardos būgną. Dirbdamas su tuo aparatu, kiekvieną kartą atkreipdavau dėmesį į it kreivame veidrodyje iškraipytą savo atvaizdą būgne. Norėdamas sustiprinti iškraipymą, fotografuodavau panoraminiu fotoaparatu „Horizont“. Pirmą siurrealistinį autoportretą padariau 1977 m., kai džiovinau fotografiją „Portretas“, antrą – 1987 m. džiovindamas „Civilizacijų metamorfozes“. Abu autoportretus eksponavau personalinėse parodose ir visada atsirasdavo žiūrovas, kuris priėjęs klausdavo, kokiu būdu portretai padaryti. Pasakydavau, tačiau niekas netikėjo.

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (23)
Stanislovas Žvirgždas. „Autoportretas“, 1977

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (23)
Stanislovas Žvirgždas. „Autoportretas“, 1987

 

„Terra incognita“

Lietuvos fotografijos meno draugija 1979 m. nupirko keliolika komplektų VDR gamybos fotoaparatų „Praktica MTL3“ ir objektyvų, kuriuos gavo geriausi to meto fotografai. Tokį fotoaparatą bei tris objektyvus gavau ir aš. Rudenį, per antrąjį seminarą, labai daug juo fotografavau. Ypač pamėgau plačiakampį objektyvą „Flektogon“, tačiau dar nebuvau perpratęs visų jo galimybių. Vitalijus Butyrinas, Kazimieras Mizgiris ir aš kiekvieną dieną išsiruošdavome į kopas fotografuoti. Plenere V. Butyrinas nuolat kažin kur dingdavo. Vieną dieną nusprendžiau pasižiūrėti, kodėl jis nuo mūsų slapstosi ir ką veikia. Kiek pavaikščiojęs aptikau jį fotografuojant iš labai arti į fantastinę kopą panašų mažytį smėlio kauburėlį. Fotografavo jis plačiakampiu objektyvu „Flektogon“. Klūpantį, palinkusį prie smėlio kauburėlio ir nufotografavau panoraminiu aparatu „Horizont“. Tik tada jis mane pastebėjo ir suvaidino, kad užsiriša batų raištelį. Nieko nesakiau. Kitą dieną anksti ryte nuskubėjau ant Parnidžio kopos ir pamėginau fotografuoti „Flektogonu“ iš labai arti. Rezultatas buvo netikėtas: pasirodo, tuo objektyvu buvo galima padaryti makrofotografijas. V. Butyrino monopolis nuo tos dienos pasibaigė. Greitai ir kitiems kolegoms atskleidžiau jo paslaptį.

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (23)
Stanislovas Žvirgždas. „Terra incognita“, 1979