Uladzimir Arlou. Istorija su Berdičevu

Berdičeve kelių kokybė
желает быть лучшей
su žydišku akcentu
perspėjo internetas
šaligatvių Berdičeve kokybė
trokšta to paties
mąstai tu pakrantėj
didžiulės balos
kur laivelius kadaise plukdė
vietinis mažius reikšmingu vardu
Teodoras Juzefas Konradas
trūko jam štormų ir bangų
galiausiai persikėlė į Marselį
ir išplaukė sau
pasitikti anglų klasiko
Džozefo Konrado šlovės
štai kaip būna Berdičeve!

kitoje vandens telkinio pusėje
mėlynuoja kažkieno kojos –
vienuolio iš basųjų karmelitų vienuolyno
pasiuntė į marketą „Anios teritorija“
(reikia juk kažkaip pažymėti pirmąją žiemos dieną)
jeigu parduotuvė priklausytų tau
galėtum pažaisti su pavadinimu
akvatorija skamba erotiškiau
„Anios akvatorija“
o geriau Tanios
tik Tania toli
Ania irgi
o dar ir mažametė
su kuo ji susidėjo!   

šituos skersgatviuos
dažniau pasitaiko Evelinos
viena kavinėje nusuko 10 grivinų
kita pagimdė Džozefą Konradą
trečia apsuko galvą Onorė de Balzakui
o gal jis jai
pagaliau koks skirtumas
juk Onorė de
tvirtinęs kad jų kūnai
pasiekę tokią pat santarvę
kaip ir sielos
būtų sau tyliai sėdėjęs Paryžiuje
tai ne –
nusibeldė į Berdičevą
susirado tarp sinagogų
Šventosios Barboros bažnyčią
kovo mėnesį susituokė
o rugpjūty
jau pasakojo apie savo Evelinką
šventajai Barborai danguje
štai tau ir Žmogiškoji komedija!

čia tokia klasikų
ir Evelinų koncentracija
kad tau kils noras
užmegzti pažintį
su garbanota žydaite
aplankyti su ja sinagogą
vėliau restoranėlį „Olimpas“
tada viešbutį pavadinimu
kurį noris išdainuoti:
Mi-ra-Bel-la
kad pasakytum pakeleivei:
leiskimės
į atsitiktinius santykius
ir staiga paaiškės
kad visai neatsitiktinai tapsite mano Mira
o dar geriau Bela
ir paskraidysim virš Berdičevo
virš Vitebsko
Odesos
Paryžiaus
Jeruzalės
kažkas iš Hamo šūktels:
žydai ir dar skraido
numušti juos nach..!

ieškosi savo Belos
turguje
kur nusipirksi košerinių lašinių
kioske „Žuvis“
kur nusipirksi „Mukuzani“
„Mišelio“ salone
kur prisiminsi Šelę
savo jaunystės sapnų nuolatinę lankytoją
kurios tau taip aštriai trūks
draugo Libknechto gatvėje:
mūriniame name su mediniais laiptais –
ant  plačios nuošalios palangės
tarp pirmo ir antro aukšto
kūnai galėtų sudaryti
sąjungininkų sutartį
be aneksijų ir kontribucijų

ieškosi jos
Belos ar Šelės
(jau nesi tikras kurios labiau)
basųjų karmelitų vienuolyne
kur durininkas iki šiol nebuvo matęs vaiduoklių
o jo rankose raktų ryšulys
o jo vardas
nepatikėsit
Petras!

kas sakė
kad Berdičeve likę
viso labo du šimtai
macos valgytojų?  
senosiose žydų kapinėse
po sausais barščių skėčiais
tūkstančiai jų
kagalais
žingsniuoja link horizonto
akmeniniai paminklų veltiniai
riestomis nosimis
užrašai ant padų
ivritas
jidiš
retsykiais rusų kalba
kiek žodžių kad tik neišsimuštum iš kurso
tu paliksi savo koordinates
ant riešutmedžio
tavo Bela

iškart atsilieps!
jos vardas bus Sura
Surai Šeinoblit
mergautine pavarde Malkanzon
teko nelaimė numirti
praėjusio amžiaus pradžioje
Sura Šeinoblit
mergautine pavarde Malkanzon
nepamatė pačių įdomiausių dalykų
Pirmojo pasaulinio
pogromų
revoliucijos
baltųjų ir raudonųjų
demonstracijų ir voronokų
Sura Šeinoblit
mergautine pavarde Malkanzon
netapo Šuraine neįstojo į komjaunimą
netapo NKVD tardytoja ar
tardomąja
nebuvo sušaudyta
išstypusių vaikinų
su žvaigždutėmis
ar pasitempusių vaikinų
su svastikomis
почувствуйте разницу!

Sura Šeinoblit
mergautine pavarde Malkanzon
(jeigu jos veltinis nemeluoja)
liko
незабвенной женой и матерью
neištrūko iš geto
neišvažiavo į Pažadėtąją žemę
neparašė tau
я так интересуюсь знать
как твое драгоценное здоровье
neatsiuntė iškvietimo
neiškepė svečiui teiglechų
neatsidavė kaip Sulamita
nepaklausė
kodėl tave traukia
garbanotos žydaitės?
не был ли ты в детстве евреем?

Suros Šeinoblit anūkė
laukia tavęs prie vartų
kad paprašytų
немножко денег
rytoj jai sukanka aštuoniasdešimt treji
можно приходить с подарками
ketvirtas nuo kapinių namas po obelim
neduokit jokių pinigų mesjė
jai dvidešimčia metų mažiau
sušnibždės tau Onorė de
gal ji dar balzakiško amžiaus?
atsakysi tu šykščiajam prancūzui
duodamas žydei 20 grivinų
galvodamas
ką ji įkūnija   
šiose beribėse kapinėse?
argi nesuprantama?
sukikens Onorė de
priaugo cholera prie Berdičevų!

tačiau mūsų palestinose
Mirtis niekada neprašo
prašo Meilė –
pasimatymų  
atsako
švelnumo
aistros
ištikimybės
laiškų
skambučių
esemesų
džiaugsmo
skausmo
немножко денег
prašo – Meilė!

jau traukiny pats negalėsi patikėti
kad ši istorija su Berdičevu
kaip ir visos istorijos pasaulyje
prasidėjo ir baigėsi
nežinia kodėl


Iš baltarusių kalbos vertė Eugenijus Ališanka