Vainius Bakas. Mergaitė iš „Copy1“

 

Copy paste kūrinijos litanija

Figmedžių lapai šiugžda lėtai verčiami
prie kopijavimo aparatų

mes nusimetam tai kas dengia mūsų gėdą
ir šilti kopijavimo mašinų spinduliai
apšviečia virpančius kūnus

mergaitė žirklėmis išsikerpa manekenų
figūras
iš žurnalo „Eden" viršelio
du popieriniai žmogučiai
kuriems leista gyventi ir daugintis
dauginti kopijas

copy and paste
just do that

tai šitaip lengva ir malonu:

Adomas padedamas ant stiklo
ir prispaudžiamas dangčiu
Ieva padedama ant stiklo ir prispaudžiama
dangčiu

copy and paste, copy and paste
keep it doing, baby,

tai man pradeda patikti...

copy paste, copy paste

Dievo paveikslas prispaudžiamas sunkiu
kopijuoklio dangčiu
dar šiek tiek ir rodos trakštelėdama lūš
nosies pertvara
bet tai neįvyksta
tik sunkiai alsuoja Kūrėjas

Copy paste
Abraomą ir Kainą, visus Kaino vaikus,
visus brolžudžio sūnus
Copy paste
Izaoką, Jokūbą, Judą ir jo brolius
Copy paste
Farą ir Zarą iš Tamaros, Esromą
ir jo sūnų Aramą
Copy paste
Aramo sūnų Aminadabą ir jo sūnų Naasoną
Copy paste
Naasono sūnų Salmoną ir jo sūnų Boazą
iš Rachabos
Copy paste
Boazo sūnų Jobedą iš Rutos
Copy paste
Jobedo sūnų Jesę
Copy paste
Jesės sūnų karalių Dovydą
Copy paste
Dovydo sūnų Saliamoną iš Urijo žmonos
Copy paste
Saliamono sūnų Roboamą
Copy paste
Roboamo sūnų Abiją

...veidą išmuša prakaitas, rankų raumenis
maudžia...

Copy paste
Abijo sūnų Asafą
Copy paste
Asafo sūnų Juozapatą
Copy paste
Juozapato sūnų Joramą
Copy paste
Joramo sūnų Ozijų
Copy paste
Ozijaus sūnų Joatamą
Copy paste
Joatamo sūnų Achazą
Copy paste
Achazo sūnų Ezekiją
Copy paste
Ezekijo sūnų Manasą

...tik prašau, nesustok, per vėlu...

Copy paste
Manaso sūnų Amoną,
Copy paste
Amono sūnų Joziją
Copy paste
Jozijo sūnų Jechoniją ir jo brolius ištrėmimo
į Babiloniją
Copy paste
Jechonijaus sūnų Salatietį
Copy paste
Salatiečio sūnų Zorobabelį
Copy paste
Zorobabelio sūnų Abijudą
Copy paste
Abijudo sūnų Eliakimą
Copy paste
Eliakimo sūnų Azorą

...Didink tempą
Keep on rolling!...

Copy paste
Azoro sūnų Sadoką
Copy paste
Sadoko sūnų Achimą
Copy paste
Achimo sūnų Elijudą
Copy paste
Elijudo sūnų Eleazarą
Copy paste
Eleazaro sūnų Mataną
Copy paste
Matano sūnų Jokūbą

Copy... and paste
Jokūbo sūnų Juozapą – vyrą Marijos
Copy paste
Jėzų vadinamą Kristumi

Copy paste
Copy paste juos visus!

dailiai sudėtus visatos viršelių modelius
žvaigždes ir galaktikas
galiūnus ir anoreksikus
patekusius į bestselerio puslapius

copy and... paste

va dabar suprantu kad žemė iš tikrųjų
yra apvali
kaip popieriaus lakštas laikomas
kariatidžių atlantų
netyčia užklydusių į copy1
keturių kičinių drambliukų
iš parduotuvėlės kur viskas papigiai
viskas už vieną eurą

copy paste
copy paste

dyvų dyva
nekaltoji mergele
filologių filologe
rašalo nesuteptoji
štai žiūrėk aplinkui net tiršta
septyni milijardai po pasaulį pažirusių kopijų
kuo toliau vis labiau tolstančių
nuo originalo...