Vilkas su ožiukais. Lietuvoje artėjant Seimo rinkimams

Lietuvoje artėjant Seimo rinkimams beveik niekas jais nesidžiaugia. O juk be reikalo! Rinkimų dieną reikėtų žygiuoti būriais prie balsadėžių apsirengus spalvingais kostiumais su visokiais kutais ir ornamentais, prie išėjimo kas nors dalytų bilietus į nemokamus koncertus ir kramtoškes, kas nors mėtytų vieni į kitus konfeti, rengtų ilgiausio bučinio konkursus, darytų jogos pratimus, demonstruotų maratonų trofėjus, reklamuotų skalbimo miltelius. Net Eurovizija ar šv. Kalėdos vyksta kasmet, rinkimai į Seimą – tik kas ketverius. Būtina išnaudoti jų potencialą šventei. Pakvietimai vis tiek jau išsiuntinėti milijonams.

Nuotrauka iš Vilko su ožiukais politinės kampanijos sąskaitos

O už ką balsuoti? Už tuos, kuriuos aptarėte pogrindiniuose susitikimuose kaip mažiausiai niekingus. Už tuos, kurių partijų programas nagrinėjot suplukę ir kurie nepaskelbė, kad jus diskriminuos. Už tuos, per kurių debatus plojot ir trypėt kojom. Už tuos, kurių neatfollowinot feisbuke už kokias nors piktas išdaigas. Galų gale už nieką nebalsuokit, bet eikit į balsavimo kabinas ir grįžę gerkit šampaną už tai, kad niekas neuždraudė šitos šventės ir šiaip niekur neištrėmė.

Neapsisprendusiems toliau pateikiamos ištraukos iš partijų programų, atspindinčios pastarųjų literatūrinį potencialą. Jeigu suskubsit, dar galit jas išsitatuiruoti iki rinkimų dienos.

 

Prologas

„Valstybės finansuose trūksta tvarkos.“ („Tvarka ir teisingumas“)
„Liberalų sąjūdis mato visą problemų aibę.“ (Liberalų sąjūdis)
„Išskyrus labai retas išimtis, nereikia išradinėti naujų priemonių.“ (LVŽS)
„Diskusija apie mokesčius negali apsiriboti klišėmis.“ (TS-LKD)

Futurizmas ir orvelizmas

„Įsėdę į e-demokratijos bolidą, Lietuvos piliečiai važiuos greitai.“ (Liberalų sąjūdis)
„...daiktų interneto raidą, biologines, elektronines ir mechaninies priemones sujungiančių kiberfizinių sistemų plėtrą.“ (LVŽS)
„...termovizine įranga, padedančia ugnyje rasti žmones.“ (LVŽS)
„...sukurti bent 2 modernias įkalinimo įstaigas, leidžiančias užsitikrinti maksimalių bausmės tiks­lų įgyvendinimą.“ (TS-LKD)
„...inicijuosime, kad būtų šalyje sukurta stovyklavimo sistema.“ (LVŽS)
„...paskatų sistema kaimynams.“ (TS-LKD)
„...būtų visuomeniniai policijos talkininkai.“ (LVŽS)
„...e-kontrolės mechanizmų įdiegimą.“ (Liberalų sąjūdis)
„...e-sveikatos ir m-sveikatos priemones.“ (LVŽS)
„...aiškūs saugikliai, skirti apsaugoti vaikus nuo netinkamų asmenų.“ (LVŽS)
„...apsimetėlius ir ekonominius migrantus išsiųs atgal.“ („Tvarka ir teisingumas“)
„...darbas, pramogos, mokslo, sporto ir laisvalaikio praleidimo vietos turėtų būti kuo arčiau namų.“ (LVŽS)
„...besibaigiančio galiojimo maistą privalomai atiduoti gyvūnų prieglaudoms.“ (LVŽS)

Galybė

„Mūsų visuomenėje jaučiamas „pergalių mentaliteto“ trūkumas.“ (TS-LKD)
„...deramai išnaudoti Lietuvos potencialą.“ (LVŽS)
„...sukuriant unikalų rekordinio dydžio ilgalaikį finansinį instrumentą.“ (TS-LKD)
„Lietuva pakils reitingų lentelėse.“ (LSDP)
„...didinsime Lietuvos meno lygį.“ (Darbo partija)
„...valstybės ar mišraus kapitalo Tautos Banką „Vytis“.“ („Tvarka ir teisingumas“)
„...elektra iš šios elektrinės tiesiog užtvindys mūsų energetikos sistemą.“ (TS-LKD)

Kerštas mokiniams

„...sieksime, kad valstybinės institucijos nuolat kauptų bei analizuotų informaciją apie Lietuvos jaunimą.“ (Darbo partija)
„...reikia, kad vaikų ir paauglių žinių šaltinis būtų ne pornografinės interneto svetainės ir graffiti „išmintis“.“ (Liberalų sąjūdis)
„Plėsime pirminio karinio pasirengimo disciplinos mokymą vidurinėse mokyklose.“ (LVŽS)
„...mokyklose įvesime finansinio raštingumo pamokas.“ (Darbo partija)
„...mokyklose savo vietą turi atrasti ir klasikinių kalbų – graikų bei lotynų – mokymas.“ (TS-LKD)
„Diena Lietuvos Seime, Vyriausybėje, savivaldybėse, kariuomenėje, mokyklose ir universitetuose prasidės Lietuvos himnu.“ („Tvarka ir teisingumas“)
„Nebeturi likti „laisvų pamokų“ dėl susirgusio ar neatvykusio mokytojo. „Langus“ užpildys kiekvienos savivaldybės žinioje esantys pakaitiniai mokytojai.“ (TS-LKD)
„...apribosime loterijoje dalyvaujančių žaidėjų amžių.“ (LVŽS)

Kalbos labirintai

„Performuosime kultūros valdymą iš kompetencijos stokojančio sustabarėjusio monolito.“ (LVŽS)
„Kultūrinė žinaisklaida turi būti suvokiama ne kaip “desertas”, kurio galima atsisakyti, bet kaip išsilavinusio žmogaus “kasdienė duona”.“ (TS-LKD)
„Kultūra atskleidžia žmogui jo paties gyvenimo teikiamas galimybes.“ (LVŽS)
„Kultūra, kaip kertinis nematerialus visuomenę vienijantis elementas, atlieka labai svarbų vaidmenį vienijant visuomenę.“ (LVŽS)
„Kariuomenė bus aprūpinta modernia ir atitinkančia NATO standartus ginkluote, kuri užtikrins pakankamą atgrasymo lygį ginkluote.“ (LSDP)
„Šeimos politika turėtų orientuotis į visas Lietuvos šeimas, taigi ir į tas, kurių tėvai kasdien eina į darbą.“ (LVŽS)
„Pasipriešinimas gali vykti visur: gatvėje, socialiniuose tinkluose, o ginklu tampa valia, žodis, kompiuteris.“ (Liberalų sąjūdis)

Epilogas

„...sukursime veiksmingą ir funkcionalų Valstybės jubiliejų minėjimo programų kūrimo, priėmimo ir įgyvendinimo modelį.“ (LVŽS)
„...derliaus šventė, metų ūkio rinkimai (...) veislinių gyvūnų parodos, jaunųjų ūkininkų rateliai.“ (LSDP)