Vladas Vildžiūnas

1932 12 20–2013 10 29

Nuotrauka iš LDS archyvoŽymus Lietuvos skulptorius, fotografas, visuomenės veikėjas Vladas Vildžiūnas gimė Dabužiuose (Anykščių r.), baigė Anykščių mokyklą, vėliau – studijas tuometiniame Lietuvos valstybiniame dailės institute, nuo 1957 m. dalyvavo parodose. Sukūrė paminklinių skulptūrų (M. K. Čiurlioniui Druskininkuose, L. Stuokai-Gucevičiui Vilniuje ir kt.), monumentalių dekoratyvinių skulptūrų („Trys karaliai", „Lietuviška baladė", „Barbora" ir kt.) ir daug kitų žymių ir reikšmingų kūrinių. 2012 m. už gyvenimo nuopelnus, taip pat moderniosios nacionalinės kultūros vizijos įkūnijimą ir laisvosios dvasios kultūros židinio puoselėjimą apdovanotas Vyriausybės kultūros ir meno premija ir  Nacionaline kultūros ir meno premija.
Vlado Vildžiūno asmenybe ir kūryba galima būtų papasakoti beveik visą XX amžiaus lietuvių skulptūros istoriją. Jam pačiam įtakos turėjo lietuvių liaudies skulptūra, vėliau – skulptorius Juozas Mikėnas ir bendraminčiai amžininkai Teodoras Kazimieras Valaitis, Alfonsas Ambraziūnas.
Brandžiausi šio skulptoriaus kūrybos metai prabėgo Jeruzalėje, kurioje buvo sukurti charakteringiausi kūriniai. Čia brendo anuomet jaunesnioji skulptorių karta – Mindaugas Navakas, Stanislovas Kuzma, Petras Mazūras.
Vladas Vildžiūnas – netikėtai išėjęs ištisos epochos ženklas. Jo darbai ir atminimas liks reikšmingi visai Lietuvos kultūrai.

Dailėtyrininkė Aistė Paulina Virbickaitė