Žibuoklė Martinaitytė: „Esu lietuviškos aplinkos ir kultūros produktas“

Kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė (Romo Jurgaičio nuotrauka)Jaunosios kartos kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė su vyru True Rosaschi, taip pat kompozitoriumi, gyvena ir kuria Amerikoje. Tarptautiniais apdovanojimais įvertinta muzikė užsienyje ir Lietuvoje rengia premjeras, jos repertuare – 2009 metais parašyta simfonija „Tūkstančiai durų į pasaulį“, skirta Vilniaus miestui.

Į Deimantės Daugintytės klausimus apie Lietuvą, gyvenimą Amerikoje, kultūros ir tapatybės paraleles atsako kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė.

Esate meilės emigrantė – gyvenate Amerikoje, bet Jūsų veikla ir darbai susiję su Lietuva, Vilniumi. Nesijaučiate atskirta ar atsiskyrusi nuo savo šaknų? Kokie jausmai Jus lankė įsikūrus už Atlanto?