Nicanor Parra. Įspėjimai

 

Mauricio Palma nuotraukaMauricio Palma nuotrauka

 

Kilus gaisrui

nesinaudokite liftu

lipkite laiptais

nebent nurodyta kitaip

 

Rūkyti draudžiama

Šiukšlinti draudžiama

Šikti draudžiama

Klausytis radijo draudžiama

nebent nurodyta kitaip

 

Pasinaudojus Tualetu

Prašome Nuleisti Vandenį

Išskyrus Traukiniui 

Sustojus Stotyje

Pagalvokite

Apie Kitą Keleivį

 

Pirmyn Krikščionys Kariai

Visų Šalių Proletarai Vienykitės

mes neturim ko prarasti išskyrus gyvybes

Šlovė Dievui Tėvui

                                 ir Sūnui

 

ir Šventajai Dvasiai

nebent nurodyta kitaip

 

Beje

šias tiesas laikome savaime suprantamomis

kad visi žmonės sukurti lygūs 

kad jie apdovanoti kūrėjo

tam tikromis nepaneigiamomis teisėmis

kad tarp šių yra Gyvybė

Laisvė

           ir Laimės siekis

 

ir galiausiai ne mažiau svarbu

kad 2+2 yra 4

nebent nurodyta kitaip

 

 

Iš anglų kalbos vertė Simonas Bernotas

 

Nicanoras Parra (1914–2018) – čiliečių poetas, studijavo fiziką ir matematiką Čilės, Browno ir Oksfordo universitetuose. Daugiau nei 4 dešimt­mečius dėstė fiziką Čilės universitete. N. Parros poezija, kaip priešprieša poeto bičiulio Pablo Nerudos politiškam lyriškumui, romantizmui, išsiskiria ironija, absurdu, buitine kalba, anarchistinėmis bei ateistinėmis idėjomis. N. Parra laikomas antipoezijos judėjimo tėvu. Šis judėjimas siekė nusigręžti nuo tradicinio poezijos suvokimo, jos sakralizavimo. Rašė ir angliškai. Poetas mirė sulaukęs 103 metų.