Vizualieji menai


Prieš daugiau nei dvidešimt metų Alfonsas Andriuškevičius viename žinomiausių savo tekstų chirurgo tikslumu padalijo lietuvių tapybos „kūną" į dvi dalis, t. y. į „dienos" ir „nakties" tapybą. Pamenate, „nakties" tapytojams priskyręs įvairių kartų lietuvių menininkus – Valentiną Antanavičių, Joną Gasiūną, Arvydą Šaltenį, Šarūną Sauką, Vincą Kisarauską, Mindaugą Skudutį ir daugelį kitų, jis rašė, kad gana skirtingą jų kūrybą labiausiai vienija antropomorfiniai vaizdiniai, perteikti ekspresionist...


Gatvės menas tarpsta tarpuose. Tarp meno liaudžiai ir liaudies meno. Galima sakyti, kad tai abiejų suma, kurios tikroji vertė (ar devalvacija) paaiškės po metų. Tai šiuolaikinis urbanistinis menas, internacionalinis savo forma ir turiniu. Net ir vadinasi „Vilnius street art", nors man gatvės personažai ir pavadinimai arčiau kūno. Kiekviena(s) sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Taigi praūžė, pradundėjo antrasis Vilniaus gatvės meno festivalis, kurį organizavo Ūla Ambrasaitė, jai talkino Au...


Cooltūrisčių įspūdžiai iš Raumos Baltijos bienalės Raumos Baltijos bienalės vyksta nuo 1977 metų. Nuo 1985-ųjų jose dalyvauja visos Baltijos šalys, o nuo 1990 m. jas kuruoja skirtingi kuratoriai, pasirenkantys aktualias temas. Šios pa­rodos atveria keleto dešimtmečių kultūrinės ir socialinės kaitos bei Baltijos šalių šiuolaikinio meno raidos perspektyvą. Jose akcentuojamos ekologinės ir aplinkosaugos prob­lemos, individo ir bendruomenės sąveika. Raumos bienalė svarbi kaip Baltijos šalių šiuo...Vasarą Lietuvoje vyksta daug meno renginių, festivalių, plenerų, tačiau tik viename jų jau dešimtį metų menininkai puošia ir dekoruoja „...margas triobas kaminyčias, muliavotas lunginyčias..." Tai vyksta kasmetiniame Rokiškio langinių tapymo plenere. Čia maždaug per savaitę ištapytomis langinėmis papuošiami vienaukščiai mediniai namai centrinėje Respublikos gatvėje. Kartais pats savininkas pasiūlo lango dekoravimo siužetą, koloritą, nors paprastai dailininkui suteikiama visiška laisvė. Sudėting...Birželio mėnesį Vilniaus dailės akademijoje vyko diplominių darbų gynimai. Bakalauro ir magistro studijas šįmet sėkmingai baigė ir dešimt VDA absolventų, pasirinkusių vitražo, freskos ir mozaikos specialybes. Apie šiandienes monumentaliosios dailės tendencijas ir studentų kūrybos kryptis su VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros vedėja, tapytoja Ieva Skaurone kalbasi dailėtyrininkė Rita Mikučionytė. Pastaraisiais metais VDA vitražo, freskos ir mozaikos specialybių diplominiuos...


Liepos 29-ąją minime dailininko Antano Gudaičio 110-ąsias gimimo metines. Ta proga siūlome V. Kubiliaus kalbą, pasakytą aptariant A. Gudaičio parodą Lietuvos dailininkų sąjungoje 1977 m. spalio 8 dieną. Tikras menininkas visada yra šioks toks mistikas. Medyje, žolėje, duonos kepale jam vaidenasi kažkokia svarbi pasaulio sandaros paslaptis. Šiokiadieniškame daikte jis regi nenutrūkstančią būties tąsą. Atskiroje smulkmenoje jis nujaučia fundamentinę esmę, kuri driekiasi į begalybę. Be tokio nuj...


Ričardo Garbačiausko tapybos paroda „Anapus sociumo“ galerijoje „Arka“ Ričardo Garbačiausko tapyba yra akademinė visomis pras­mėmis. Kitaip negali ir būti, nes šis menininkas taip pat ir pedagogas – Šiaulių universiteto menų fakulteto profesorius, be to, prodekanas. Edukacinė veikla dėstančių dailininkų darbuose visuomet palieka vienokį ar kitokį pėdsaką, pasižymintį didesniu dėmesiu įtaigesnei argumentacijai ir reiklumu profesiniam aspektui. Kita vertus, akademiškumas R. Garbačiausko tapyboje...


Birželio mėnesį Klaipėdos architektų sąjungoje (Bažnyčių g. 4, Klaipėda) buvo pristatyta Vilniaus dailės akademijos (VDA) Aukštųjų studijų fakulteto dekano doc. Romualdo Kučinsko fotografijų paroda „Rakursai" (kuratorė – Šarūnė Bagdonaitė). Paroda „Rakursai" yra parodos ir renginių ciklo „Klaipėdos architektūra 2013" dalis. Šis renginių ciklas, skirtas gan išsamiai pažinčiai su viena iš šiandien aktualiausių meno sričių – architektūra, Klaipėdoje organizuojamas jau antrus metus. Uostamiestyje pa...