Kazimiera Iłłakowiczówna. Malda spūstyje

O Dieve, suteik man tamsą,
tamsą, prašau, ir tylą,
slaptingą sielos galią
nebegirdėti.
Nežinomosios šlovę,
negrįžtančiųjų kelią...
O Dieve, suteik man tamsą
ir vienišystę.

Iš lenkų kalbos vertė Astrida Petraitytė

 


 

Kazimiera Iłłakowiczówna (1892 08 06 – 1983 02 16) – Vilniuje gimusi lenkų poetė. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Ikaro skrydžiai" pasirodė 1912 m. Išleido keliolika eilėraščių knygų, tarp kurių „Trys stygos" (1917 m.), „Pelenai ir perlai" (1930 m.), „Lietuvos lakštingala" (1936 m.). Taip pat yra parašiusi pasakų vaikams, memuarinės prozos, keletą dramų, išvertė J. W. Goethe's, L. Tolstojaus, H. T. Böllio kūrybos, Emily E. Dickinson, Ady Endre eilėraščių.

Dariaus Jurevičiaus fotografija iš ciklo „Kaip žmogui kalas sparnai“