Kristijonas Donelaitis. „Tamsybių dievas, apsukrus šėtonas...“

Tamsybių dievas, apsukrus šėtonas,
Suteikia malonumą mulkiui, pasėjęs abejonę,
O šis netruks pumpuoti bjaurastį į knygą;
Savo prakeiksmui ir sielvartui doruolių.
Skausmais šiais pragaras minta,
Ir krykščia, regėdams, kaip tikėjimas miršta,
Po to jau eina maras, prakeiktas šriftas juodas,
Iš leidėjo rankų į pasaulio kūną it nuožmiausias nuodas.

 

iš vokiečių kalbos vertė gytis norvilas

 

Eilėraštis išverstas projektui „Lietuvių  kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas", kurį finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Projektą vykdė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su partneriais. Skaitmeninė duomenų bazė www.šaltiniai.info veikia nuo 2013 metų lapkričio mėnesio.

Gento stotis. Vytauto Juršėno nuotrauka