Vidas Morkūnas. „nieko naujo po mėnuliu...“

nieko naujo po mėnuliu
krebžda vėlės po nameliu
kregždės vėlei orų nenuspėja
nenumato po liepos rugsėjo
vienuma tarp beglobių rakandų
vėl atšipusiais peiliais prakanda
skylę sielai nugrimzti į gelmę
drumstą kaip krakės tyrą kaip kelmė
grumstą duonos kasdienės ta šelmė
zylė gurina po mėnuliu
nieko naujo et nieko naujo
po gyvybės siauru langeliu

 

 

Tomos Gudelytės nuotrauka
Tomos Gudelytės nuotrauka