Vladas ŠLAITAS. Baltas nerimas

Ruduo nuraškė vasarą –
Nusinešė ją mariomis.
Dabar – ledinės ašaros
Ir balto sniego nerimas.
Nūn debesys vis renkasi,
Apjuosdami apylinkę,
Kaip tau mažytę ranką ši
Maža maža apyrankė.

 

 Iš Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos mokinių parodos „24 matymo būdai“. Arūno Gudaičio nuotrauka

Vlado Šlaito eilėraštį pasiūlė Evaldas Ignatavičius