Vienas eilėraštis


Henri Michaux

2023-03-31 09:45:06

  Mano užsiėmimai Man retai išeina žiūrėti į žmogų šio nemušant. Kiti gi pirmenybę teikia vidiniam monologui. Aš – ne. Labiau mėgstu mušti. Būna, žmonės atsisėda priešais mane restorane, nieko nekalba ir kurį laiką taip kiurkso, mat yra sumanę valgyti. O, štai vienas jų. Žiūrėk, aš jį pastveriu, bum. Žiūrėk, vėl pastveriu, bum. Pakabinu ant pakabos. Nukabinu. Vėl pakabinu. Metu ant stalo, primygiu ir pridusinu. I&sca...


Eglė Ulčickaitė. „Baltiniai“, drobė, aliejus, 120 × 95 cm, 2021     Rašyba – antraeilis daiktas. Taryba – pirmaeilis. Jeigu tari wienaip, wienodai, gali raszyti sau wisaip. Dwejopai ir trejopai. Tu paqkuok, raiba gegula, paqdakuok ir pawasnok sparnelias – ty tawo wajkis kreczia bajkes, welias, o literos un popieros jam gula. Einas dajnas. Pasirinxu sav aszokliu isz po galgio pakarokliu. Terp rugių žydėjo raugės, o karwytės...


Charles Simić

2023-02-24 07:53:51

(1938–2023)     Andrius Zakarauskas. „Neliesk manęs“, akrilas, aliejus, drobė, 200 × 160 cm, 2022. Vidmanto Ilčiuko    Apdovanotasis Augau palinkęs prie šachmatų lentos. Mėgau žodį endšpilis. Pusbroliai žiūrėjo į mane susirūpinę. Gyvenom nedideliam namuke šalia katalikų kapinių. Langų stiklus drebino lėktuvai ir tankai. Žaisti mane išmokė buvęs astronomijos profesorius. Sakyčiau, tai buvo 1944-ieji. Komple...


ir aš turiu kolegą turiu kolegą kurio katinas padvėsė ir šiaip mes su kolega nesišnekam bet apie tą katiną pašnekėjom supratau kad to katino kartais pasiilgstu ir aš turiu pažįstamą turiu pažįstamą kurį gyvenimas visaip nešiojo turėjo žmoną namą vaikų žmona paliko namą pasiėmė vaikai tada jis gyveno 7 kvadratų dėžėj dabar jis važinėja 6 kvadratų dėže vežioja stroiščikus į pamainas sako esąs laimingas ir aš turiu bičiulį turiu bič...


žinoma gerbiu tokį sprendimą bet mačiau vieno iš jūsų žingsnį negaliu neigti metodas veiksmingas vis dėlto traukinys vos pajudėjo iš Rytų Varšuvos stoties kūnas gulėjo susirietęs po priešpaskutiniu vagonu o galva riedėjo nuo sankasos dabar vaikinas atrodė nedidelis iš jo išsileido dujos ir kraujas galbūt gyvas nekėlė tokio susidomėjimo bet tokie nutikimai žadina žemiausius instinktus kai kas perėjo kelis vagonus kad į jį pažiūrėtų   &...


Alina Borzenkaitė. Tvarumas

2022-12-08 21:48:57

Pašėlęs nuo lapų geltonio ir brangstančio kuro taksistas išeina iš „Bolto“: praeiviai nuskurę, sulindę į paltus, batus, paspartinę tempą – net neatskirsi – poetas, benamis, studentas? Margi šviesoforai pavirto girliandom bevalėm, liūty nihilistai – ir tie kartais įtiki žalią. Ir barsto keiksmus kontrolieriai, taksi, mašinistai, žingsniuoja ėjimą atradęs būtasis taksistas. Jo kojos jį stumia link šurmuliuojančio baro,...


Daiva Kairevičiūtė. Poetas Liudvikas Jakimavičius. Iš ciklo „99 scenarijai rašytojams“   Prarijo vieną valandą, neužsigerdamas lubrikantais, atsiraugėjo spyruoklėm ir spranžinom, po to iš Europos gerklės pradėjo byrėti ratukai dantytom, aštriom briaunom, pažiro svirtelės, ašelės, varžteliai, apleidę korpuso plokštumas, pasigirdo užsikertantis cvaksėjimas, atsikrenkštė, sužvangėjo, šaižiai suzirzė žadintuvo krumplel...


  / / / pamėgink mąstyti kaip išgama ir suprasi kodėl bombarduojami civiliai kurie jau senokai nebesiunčia duoklių nesiunčia bučinių ir tyčiojasi memuose pradėk mąstyti kaip išgama ir viskas taps paprasta reikia leisti sviedinius į užsimiegojusius niokoti miestus kurie nustojo bijoti jeigu kovotojai gerai įsitvirtino tegul už juos moka jų vaikai taip pelnoma pagarba manote jog rūpi nuosavi nuostoliai jei kareiviai leidosi nušaunami vadinasi buvo silpn...


                 Mantui K. atminti   Randas kaktoj prideda raukšlę, ji sako „Gražiausią“ beveik tamsos balsu. Įrėmintas veidrodyje ten ir liksi, iš ten visada ir žvelgsi tuščiam kaip būda kambary arba narvas, kuriam – anei šuns, anei šeimininko – vien lietuviškų žodžių galūnės.   Kažkas juk sakys „Jis dar gyvas“, o kažkas „Jis jau archyvas“. Gri...


Vokiečių gatvė Vilniuje. „Treugolnik“ ir „Provodnik“ gumos prekių parduotuvės.   Vilnius, Vokiečių gatvė − pamišusi ir paklaikus: prašai paduoti citriną, suvynioja tau mandoliną. Vėliau pats žmogus nebežino, ar citrinos jam, ar mandolinos. Vokiečių gatvėj paikas nevaikščiok, krikščionių vaike. Tigras kailiadirbio iškaboje šiepia iltis baisias. Beprotis nešioja rūke samovarą ir siūlo arbatą gert. Kon...