Užuojautos

Dėl žymaus Lietuvos vitražisto, buvusio ilgamečio Vilniaus dailės akademijos profesoriaus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Algirdo Dovydėno mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.
Vilniaus dailės akademija

Mirus poetei Onai Dovidavičiūtei-Pučeniai, nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga