Užuojautos

Dėl dailėtyrininko ALFREDO ŠIRMULIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl žymaus dailėtyrininko, buvusio ilgamečio Vilniaus dailės akademijos profesoriaus, dekano dr. ALFREDO ŠIRMULIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.
Vilniaus dailės akademija

Dėl dailininko ČESLOVO BANIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga