Užuojautos

Dėl dailininko VALERIJONO GALDIKO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Netekome iškilaus žemaičio, nusipelniusio meno veikėjo, grafiko VALERIJONO GALDIKO – menininko savo pašaukimui tarnavusio iki paskutinės minutės. Likome su tradicinę pasaulėjautą, rupų žemaitišką charakterį liudijančia ir neblėstantį talentą spinduliuojančia jo kūryba. Nuoširdžiai užjaučiame dailininko Valerijono artimuosius ir visus jo talento gerbėjus.
Žemaičių dailės muziejaus kolektyvas