Stasys Jonauskas. Birželio ugnis

2015-ųjų Dionizo Poškos premijos laureatas


Birželio ugnis

Medis baigėsi kaip sakinys,
Tik liepsna iki galo alsavo.
Tai ir buvo birželio ugnis,
Kuri degė gyvenimą savo.

Ten dar buvo kiekvienas teisus,
Kas galėjo ugny nušvisti,
Ir liepsna, kuri gaubė visus,
Neatrodė tiesos išdavystė.

Laukė minios visur to paties
Ir po šapą į laužą metė,
Bet nebuvo jokios paslapties:
Oksidavo deguonis medį.

Ir kiekvienas tikėjo: tenai,
Lėkė, ėjo, važiavo į šviesą.
Kartais liko tiktai pelenai,
Bet ir tie ligi ryto atvėso.

 

2014 06 05

 

Viktorijos Samarinaitės nuotrauka