John Ashbery. Šis kambarys

John Ashbery. Ugnės Žilytės piešinys

 Šis kambarys

Kambarys, į kurį įžengiau, buvo šio kambario sapnas.
Aiškiai buvau pripėdavęs ant sofos.
Apskritam šuns
portrete buvau aš jaunas.
Kažkas blykčioja, kažkas yra aptilę.
Kasdien pietums valgėme makaronus,
išskyrus sekmadienius, kai sumąstydavo
patiekti mažą putpelę. Kodėl aš jums tai pasakoju?
Jūsų čia net nėra.

 

Iš anglų kalbos vertė Dominykas Norkūnas

 

2017 m. rugsėjo 3 d., sulaukęs 90 metų, savo namuose mirė vienas žymiausių XX a. antrosios pusės Amerikos poetų, Niujorko poetų mokyklos atstovas, Pulitzerio premijos laureatas (už rinkinį „Autoportretas išgaubtame veidrodyje“, angl. „Self-Portrait in a Convex Mirror“) Johnas Ashbery. Jis buvo pirmasis, kurio poezijos rinktinę klasikinės amerikietiškos literatūros leidykla „Library of America“ išleido autoriui tebesant gyvam. Eilės išsiskyrė drąsa ir žodžių žaismu, modernistinėmis variacijomis tarp aukštosios retorikos ir kasdienės kalbėsenos, humoru, netikėtomis aliuzijomis. Taip pat rašė kritiką, buvo puikus vertėjas. Pasak paties J. Ashbery, jo eilės imituoja ir reprezentuoja žinojimo bei suvokimo būdus.