Robert Bly. Tie Amerikos ėdamieji

Tų Amerikos ėdamų riksmas
Kiti blyškūs ir romūs sandėliuojami vėlesniam ėdimui

Ir Džefersonas
Matęs viltį naujose pastoralėse

Laukiniai namai vis pasirodo
Su ilgais plaukais želiančiais tarpupirščiuose

Kojos naktį pakyla
Ir bėga pačios ilgais šviesiais keliais

Užtvankos išsiverčia išvirkščios ir nori vienišos stovėti dykumose

Ministrai neria stačia galva į žemę
Blyški mėsa
Kaltai pasklinda po naujas literatūras

Štai kodėl šios eilės tokios liūdnos
Seniai mirusieji laksto po laukus

Liaudies masės grimzta žemyn
Šviesa vaikų veiduose išblėsta šešerių ar septynerių

Pasaulis greit suirs į mažas išsigelbėjusių kolonijas

 

Iš anglų kalbos vertė Marius Burokas

 

Arūnas Kulikauskas. „ameriCANa“, 2012