Vizualieji menai


2013 m. vasario 21 d. Kazimiero Žoromskio šimtųjų gimimo metinių proga Kaune, M. K. Čiurlionio muziejaus M. Žilinsko galerijoje, atidaryta paroda „Spalvos virpėjimas". Kovo 4 d. atidengta paminklinė lenta ant namo K. Kalinausko gatvėje, kur kūrė ir gyveno dailininkas. Gyvenimas dažnai patvirtina teiginį, menininko kūryba, atminimas išlieka gyvas tik su sąlyga, kad apie jį nuolat primenama – rengiamos parodos, leidžiamos knygos ir albumai, rašomi straipsniai, dalijamasi prisiminimais. 2013 m....


Apie VDA Telšių fakulteto metalo plastikos darbus esu rašiusi daugybę kartų. Institucija keičia vardus – iš Telšių amatų mokyklos, įkurtos 1931 m., virto Telšių taikomosios dailės technikumu, po to – Telšių aukštesniąja taikomosios dailės mokykla, o šiuo metu vadinasi Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu, kuriame yra Metalo plastikos katedra. Pastarojoje dabar ir ugdomi studentai, kuriems, manau, labai pasisekė. Labiau nei mums, prieš gerus dvidešimt metų technikume ruoštiems dailininkams...


Pagerintos realybės versijos

2013-03-27 09:52:26

Kovo 28 d. „Vartų" galerijos peržiūrų kambaryje bus pristatyti Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos katedros ketvirtakursės Gedvilės Tamošiūnaitės (g. 1990) darbai: fotografijų ciklas „Re-touche. Iš naujo paliesti" (2011) ir instaliacijos „Keturios iliuzinės mašinos: dūmai, burbulai, vėjas ir sniegas" (2013) videodokumentacija. Menotyrininkė Eglė Juocevičiūtė kalbasi su autore. Kaip pati teigi, savo kūryboje dekonstruoji iliuzines realybės imitacijas. Ką laikai realybės imitacija?...


Lietuvos pramoninio ir meninio porceliano raida apibendrinta ir įvertinta 2013 metų pradžioje išleistoje profesorės, žinomos menininkės Aldonos Keturakienės parengtoje monografijoje „Porcelianas Lietuvoje" (Vilniaus dailės akademijos leidykla). Leidinys, analizuojantis vieną sudėtingiausių keramikos technologijų – kaulinį porcelianą, itin svarbus Lietuvos meno tyrinėjimuose.Knyga nuosekliai atskleidžia porceliano raidą pasaulyje – nuo technologijos pradmenų senovės Kinijoje iki „baltojo aukso" r...


Dvi praėjusią savaitę pamatytos parodos viešose, tačiau ne tokiose dailei įprastose erdvėse dar kartą parodė, kad net sienos kartais padeda, o kitąsyk trukdo skleistis kūrinių savasčiai. Aplankytų ekspozicijų „kaltininkė" tapytoja Rasa Noreikaitė-Mi­liūnienė nuoširdžiai vedžiojo mane po Lietuvos geležinkelių muziejų bei galeriją „JuozasArt". Ėjau ne tik dėl draugystės, bet ir smalsumo vedama –­ buvo įdomu pažiūrėti, kaip šiandien atrodo naujai įrengtas žinybinis muziejus Vilniaus geležinkelio st...


Povas išskleidžia puošnią uodegą ir pradeda savo grakštumą ir šaunumą įrodantį šokį aplink patelę. Šuo visu kūnu vizgina uodegą pasitikdamas vakare grįžusį šeimininką. Norinti įbauginti katė išlenkia nugarą ir pašiaušia kailį. Laimingas ir susidomėjęs žirgas ausis laiko tiesias ir stačias.Tuo tarpu hominidams (mums, goriloms, orangutanams ir šimpanzėms) visoms emocijoms išreikšti užtenka veido. Gailim kitų gyvūnų, kad jiems su veidais nepasisekė kaip mums, ir kartu giliai širdyje prisibijom, nes...


Į Lietuvą atkeliauja Pietų Korėjos Cioge budizmo ordino Su Dok Sa šventyklos Pang Dziang Sol Cong Kun Sunim kaligrafijos paroda. Ji bus eksponuojama Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje Vilniuje 2013 03 21 – 04 07 (atidarymas 03 21, 18.30 val.); Kauno įvairių tautų kultūros centre – 04 10–16; Klaipėdos miesto savivaldybės viešoje bibliotekoje – 04 22–05 03. Tolimųjų Rytų šalių kaligrafija – tai unikalus vaizduojamojo meno žanras, turintis ilgą tradiciją, daugelį jį praktikuojančių žmonių į...


25 proc. moksliukiško žavesio, 15 proc. buržua blyškumo, 5 proc. miesto, 30 proc. Berlyno vibracijos, 10 proc. Londono ritmo, 5 proc. Rytų europietiško tvirtumo, 10 proc. meniškos netvarkos.1 Šiais iš modelių agentūrų slengo pasiskolintais terminais Lina Kruopytė ir Agota Lukytė savo baigiamajame bakalauro darbe-parodoje „we don’t need justice, we don’t need freedom, just someone to love“ (2011) dekonstravo galerijos paukštytę (gallery chick). *Neseniai žiūrėjau reportažą apie Lietuvos kariuomen...


Lyg ir nenusikalsite neužsukę į pasimetusių lagaminų odisėją bei Valentino Klimašausko pasikalbėjimų parodų salę; sekti visas ŠMC pamaldas tikrai nebūtina. Popierinių žmogėnų ir krištolo žibukų šnabždesiai (Gabriele’s De Santis kūrinys „Joks didis atradimas nebuvo padarytas be aklo spėjimo (laiko mašina)“) vargu ar suteiks daugiau meninio dvasingumo; it vidury bažnyčios: iš dešinės – kaimynai, iš kairės – kiti, o rezultatas vienas – ambicinga apkalbų ir maldų maišatis.  Drąsiai ženkite to...


Tarkime, turime tuščiavidurį cilindrą, paprasčiau pasakius – vamzdį. Jei užgausime vamzdį, išgirsime pratisą garsą, nes smūgio banga sukelia virpesius vamzdyje. Virpesių dažnis lemia garso aukštį. Jei vamzdis suvirpa 132 ciklus per sekundę, šio garso dažnis yra 132 Hz. Užgavus vamzdį, smūgio banga keliauja vienodu greičiu. Kuo ilgesnis vamzdis, tuo ilgesnis kelias smūgio bangai ir tuo žemesnis dažnis bei garsas. *Mums matoma šviesa išsitenka šviesos spektre tarp maždaug 400 nm ir 700 nm ilgio b...