Literatūra


Kalbėdami apie knygas dažnai apsimetame, kad jos – paskiri daiktai, jų ribos aiškios, viršeliai pačiupinėjami, puslapiai suskaičiuojami. Kai pakišame jas po klibančia stalo koja arba kai perkame dovanų mamai, galvojame: „Ši knyga sena ir neįdomi, aš ją išmesiu. Nupirksiu knygą mamai. Turiu tris knygas, kurias skaitysiu šį mėnesį.“ Knyginė matematika, kur knygos įvardijamos vienetais, skaičiuojamos, sudedamos, perkamos.O ar nebuvo kilęs jausmas, kad pradėję kalbėti apie vieną knygą gana greitai i...


Jonynas A. A. KAMBARYS. – Vilnius: Tyto alba, 2011. Praeitų metų lapkritį Antano A. Jonyno bibliografiją papildė eilėraščių knyga „Kambarys“. Po sonetų vainiko „Paskutinės dienos Itakėje“, kurį iliustravo dailininkas Mikalojus Vilutis, ir rinktinės „Sentimentalus romansas“ poetas išleidžia pluoštą naujų eilėraščių. Labai subtiliai ir kartu prabangiai išleistoje knygoje bandomas kurti Gintauto Trimako fotografijų ir p...


Portalas

2012-08-16 16:37:32

AURIKA ir ALGIRDAS SELENIAI...


Vidinių vilkų užkalbėjimai

2012-08-16 14:37:01

RAMUNĖ BRUNDZAITĖ   Žiemą aplinkui būdavo tylu tylu. Lyg per miglas prisimenu, kaip su mama kažkur eidavau, klimpdavau sniege, kepurnėdavausi iš jo ir vėl klimpdavau, o parėjęs namo statydavau iš plonų ilgų lentučių vilkams buveines. Mama sakydavo: „Statyk voverėms, kiškiams“, o aš vis tiek savo: „Ne, statysiu vilkams.“ (p. 16)     Alvydas Valenta. „Pradžios užkalbėjimai“.– Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010. Alvydas Valenta gerai žinomas kaip poetas, o štai „Pra...


Magiškasis poezijos vanduo

2012-08-16 14:09:55

DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ Molytė-Lukauskienė D. BALTOJO KIRO GIESMYNAI.– Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Vėlyvas Daivos Molytės-Lukauskienės debiutas įvertintas Z. Gaidamavičiaus-Gėlės premija, antrosios knygos „Baltas kvadratas juodame fone“ tekstai – ryškūs, užaštrinti, pasikliaujama kontrastais ir šokiravimo estetika. 2007 metais Klaipėdoje pristatyta trečioji dailininkės ir poetės dvikalbė knyga (su vertimais į rusų kalbą). Autorė, išleidusi ketvirtą knygą, vis dar lieka a...


LAIMA MASYTĖ Gegužės pradžioje SMS žinute gavau kvietimą 21 dieną padirbėti vertėjų rezidencijoje Velenės miestelyje, esančiame tarp dviejų didžiausių Slovėnijos miestų: sostinės Liublianos ir Mariboro, kuris šiemet yra Europos kultūros sostinė (EKS). Kvietimą atsiuntė Ivo Stropnikas, Velenės literatūros fondo ir festivalio Lirikonfest XXIst vadas, jis, beje, ir poetas (2010 m. „Poetinio Druskininkų rudens“ svečias, tačiau į pačius skaitymus tąsyk atvykti negalėjo). Nors teko pagreitintu ritm...


MENAS. FOTOGRAFIJA Andrius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti / Petronėlė Česnulevičiūtė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 255, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-076-7 (įr.) Variaus apžavai : [fotoalbumas] / Romualdas Rakauskas ; [vertėjas Artūras Tereškinas]. – [Kaunas : Kopa] ; [Anykščiai] : Pasaulio anykštėnų bendrija, 2012 ([Kaunas] : Kopa). – [144] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [700] egz...


Voyage voyage

2012-08-14 23:45:20

SIGRIDA RUPŠYTĖ Raimundo Milašiūno ir Vilio Normano pokalbių knygos „Froidistiškai marksistiniai ir konservatoriškai anarchistiniai skrydžiai ant kušetės virš gegutės lizdu virstančio pasaulio“ („Vaga“, 2012) viršelyje – žvaigždėto dangaus platybės, kosmosas, kuriame sklando mėlynos spalvos popierinė planeta, o šalia jos atsargiai prisiartinusi balta skraidanti kušetė. Pastaroji, žinoma, asocijuojasi su psichoanalitiko profesija. Neskaičiusieji knygos supras: tai neįpareigojantys, nekonkretūs p...


Pagal Umberto Eco GRETA VLASENKOVAITĖ Umberto Eco mokslinė veikla apima platų literatūros teorijos lauką: semiotiką, viduramžių estetiką, komunikacijų teoriją. Mokslininko atliekamų literatūrinių tyrimų svarbą ir aktualumą įrodo tai, kad daugiau nei dvidešimtyje pasaulio universitetų jam yra suteiktas garbės daktaro laipsnis. Bene žinomiausiame veikale „Atviras kūrinys. Forma ir neapibrėžtumas šiuolaikinėje poetikoje“ jis atskleidė atviro kūrinio fenomeną. Ši knyga, pirmą kartą išleista 1962...


Portalas

2012-08-05 19:26:53

AURIKA ir ALGIRDAS SELENIAI...